Tips och råd

Bidrag och gåvor minskar - så håller du koll på ekonomin

Josefine Fors
Med:
insight featured image
Det statliga stödet till många organisationer kommer begränsas under 2024. Samtidigt har allmänhetens givande minskat i den sviktande ekonomin. Nu gäller det för ideella organisationer att anpassa verksamheten. Revisorn Josefine Fors ger sina tips för en långsiktig ekonomi.

Höjd inflation, stigande räntor och ökade kostnader påverkar ekonomin för de flesta ideella organisationer. Enligt Konjunkturinstitutet har vi gått in i en lågkonjunktur som fortsätter nedåt tills vändningen förväntas under 2025. Samtidigt visar regeringens budget på neddragningar inom många områden för ideella organisationer. Vissa typer av verksamheter kommer få ökade stöd medan andra får minskade - eller till och med kraftigt minskade - stöd. Parallellt får hushållen mindre utrymme till konsumtion och Giva Sveriges senaste kvartalsrapport för gåvor visar på att hushållens ekonomiska läge nu börjar få konsekvenser för allmänhetens givande.

Josefine Fors , Auktoriserad revisor
Enligt samma rapport märker de stora insamlingsorganisationerna tydligast av konjunkturen via ett lägre kontraktsgivande, medan medelstora organisationer ser låg snittsumma på engångsgåvorna. Även prognosen för företags gåvor och bidrag visar på en ökad pessimism.

Viktigt att vara långsiktig

I de osäkra ekonomiska tider som råder nu är det viktigare än någonsin att ha regelbunden koll på ekonomin. Att kunna betala sina skulder i tid och ha pengar i kassan för eventuella oförutsedda kostnader är avgörande.

Budgeten - ett viktigt verktyg för ideella organisationer
Tips!
Budgeten - ett viktigt verktyg för ideella organisationer
Läs denna artikel

– Jag upplever att ideella organisationer överlag är duktiga på att jobba med sina budgetar men just nu är budgetarbete och likviditetsprognoser viktigare än någonsin. I båda dessa processer är det också bra att använda sig av olika scenarion för att snabbt kunna anpassa verksamheten efter utfallet. Att ha regelbundna och tätare avstämningar är också av högsta vikt för att snabbt kunna ta strategiska beslut, säger Josefine Fors.

Josefine Fors har varit revisor i många år och påminner om att ekonomin alltid har gått i cykler.

– Även om läget just nu ser ansträngt ut, vet vi att det sker det en vändning förr eller senare. Ekonomin har en förmåga att återhämta sig, ibland snabbt och ibland tar det lite längre tid. Det gäller att försöka tänka och agera långsiktigt.

Checklista - hjälp för att hantera ekonomin just nu

  • Se budgetarbetet som något strategiskt viktigt. Jobba utifrån scenarios.
  • Ha täta, regelbundna avstämningar för att snabbt kunna ta strategiska beslut.
  • Uppdatera regelbundet din likviditetsprognos.
  • Agera i god tid och vidta åtgärder direkt om du märker att kassan börjar sina.
  • Prioritera att betala skatter och avgifter i tid.
Vår expertis inom: Budget, rapporter och analyser
Tjänster
Vår expertis inom: Budget, rapporter och analyser
Jag vill veta mer