Skattenyhet

Funderar du på att paketera en hyreshusfastighet?

Med:
Emma Tapper
insight featured image
Funderar du eller ditt bolag på att paketera en hyreshusfastighet? Eller står ni redo inför en paketering? I och med att många hyreshusfastigheter fått höjda taxeringsvärden 2022 kan det vara läge att göra paketeringen innan årsskiftet.

Vad innebär paketering och varför görs det?

En paketering av en fastighet kan exempelvis vara att en fysisk person överlåter sin näringsfastighet till ett aktiebolag. Ett annat exempel är att ett aktiebolag överlåter en fastighet till ett annat bolag inom samma koncern. En anledning till att göra en fastighetspaketering är för att ändra koncernstruktur, t ex genom att dela upp verksamheten och fastighetsinnehavet. En annan anledning till att göra en fastighetspaketering är att man vill förbereda sig inför en extern försäljning av fastigheten. Vid försäljning av en fastighet beskattas säljaren för vinsten. När ett aktiebolag säljer aktier i dotterbolag är vinsten oftast skattefri.  

Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda sker fastighetsöverlåtelsen vid en paketering genom en s.k. underprisöverlåtelse. Det innebär att fastigheten säljs för ett pris som understiger marknadsvärdet utan att det sker någon uttagsbeskattning.  Priset för fastigheten sätts till högst fastighetens skattemässiga värde.  

Den som köper en fastighet betalar stämpelskatt. För aktiebolag är stämpelskatten 4,25 procent och för bostadsrättsföreningar är den 1,5 procent. Stämpelskatten beräknas som huvudregel på det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet året före det år som lagfart beviljas.

- Vi ser ofta att en fastighets skattemässiga värde understiger taxeringsvärdet. I och med att köpeskillingen vid en fastighetspaketering sätts till fastighetens skattemässiga värde, ibland även lägre, beräknas ofta stämpelskatten vid en fastighetspaketering utifrån taxeringsvärdet året innan lagfart beviljas för den nya ägaren. Det innebär att stämpelskatten för en fastighetspaketering som genomförs under 2022 ofta beräknas på taxeringsvärdet som gällde 2021, under förutsättning att lagfart beviljas under 2022. Om lagfart i stället beviljas under 2023 kommer köpeskillingen jämföras med det taxeringsvärde som gällde 2022 och stämpelskatten beräknas på det högsta av dessa, förklarar Maria Bergenmo, skatterådgivare på Grant Thornton.

Paketering innan 2023 = lägre stämpelskatt

Under 2022 skedde en förenklad fastighetstaxering av hyreshus. Den har medfört att många hyreshusfastigheter har fått höjda taxeringsvärden från den 1 januari 2022. Paketeringar av hyreshusfastigheter som görs efter årsskiftet kommer därför i många fall få en högre stämpelskatt jämfört med om paketeringen sker och lagfart beviljas under 2022.

Maria Bergenmo , Auktoriserad skatterådgivare och certifierad affärsrådgivare
För den som har planer på att paketera en hyreshusfastighet är det därför hög tid att ta tag i det nu! Ett annat tips är att även se över att det nya taxeringsvärdet för ditt hyreshus blev rätt.
Vår expertis inom: Fastighetstaxering
Tjänster
Vår expertis inom: Fastighetstaxering
Jag vill veta mer

Våra skatterådgivare stöttar dig i att paketera hyreshusfastighet

Behöver du stöd i hur du ska gå tillväga? Kontakta oss så hjälper vi dig att navigera i frågan.