Fastighetstaxering och skatt

Fastighetstaxering är grundläggande för beskattningen och får effekt i flera olika avseenden, men regelverket är komplext och kräver ibland att du som fastighetsägare själv tar initiativ till justeringar för att undvika att betala felaktig fastighetsskatt.

Våra experter inom fastighetstaxering kan analysera och utreda möjligheterna till justerade taxeringsvärden vilket kan ha stor betydelse för din skattesituation, kontakta oss för rådgivning för just ditt företag.