article banner
Nyhet

Fortsatt tryck på förvärvsmarknaden

Trots att lågkonjunkturen av allt att döma är på väg blev 2019 ett riktigt bra år när det gäller företagsförvärv. Och Grant Thorntons rådgivare räknar med en fortsatt stark transaktionsmarknad under 2020.

Inför 2019 fanns det farhågor om att en annalkande lågkonjunktur skulle dämpa aktiviteten på förvärvs- och fusionsmarknaden i Sverige. När året summerades visade det sig tvärtom att antalet bolagsförsäljningar under 2019 blev bland de högsta på över tio år varav Grant Thornton agerat rådgivare i ett hundratal transaktioner under året.

Enligt Anna Murray och Mats Fagerlund, rådgivare inom Grant Thorntons affärsområde Advisory, finns det flera förklaringar till den starka transaktionsmarknaden.

– En viktig orsak är att det finns en god tillgång på investeringsvilligt kapital. Vi har haft ett extremt lågt ränteläge vilket gjort det billigt att låna upp pengar. Bankerna är positivt inställda till att finansiera företagsförvärv med upp till 50 procent av köpeskillingen. Många bolag har rekordstora kassor och ser en möjlighet att använda dessa till att göra värdeskapande förvärv. Dessutom är det många riskkapitalbolag som gjort för få förvärv under de senaste åren, samtidigt som de rest kapital till nya fonder vilket skapat ett uppdämt investeringsbehov, säger Anna Murray.

Ansvarig för Advisory
Mats Fagerlund Kontakta Mats

Digitaliseringen driver transaktionsmarknaden

Det finns också mer strukturella trender som driver på transaktionsmarknaden. En viktig sådan är den snabba utvecklingen inom digitalisering.

– Många företag har behov av att snabbt stärka upp sin kompetens på det digitala området för att möta en ökande konkurrens. Då kan ett förvärv av rätt bolag vara ett snabbt och effektivt sätt att lösa den kompetensbristen, i stället för att dra igång en rekryteringskampanj, säger Mats Fagerlund.

Grant Thornton ser flera intressanta branscher där förvärvsaktiviteten är hög. Antalet transaktioner fortsätter att öka bland tech- och softwarebolag. Ett annat transaktionsintensivt område är hälso- och sjukvårdssektorn. Bland annat var Grant Thornton rådgivare när Praktikertjänst i december sålde sin specialistsjukvårdskoncern Proliva till Aleris.

Anna Murray och Mats Fagerlund

Hög aktivitet inom hälso- och sjukvård

Just hälso- och sjukvård är en sektor där Mats Fagerlund väntar sig en fortsatt hög aktivitet under 2020.

– Det gäller särskilt primärvården och nätläkarna där vi ser ett stort intresse för att bredda erbjudandet genom att förvärva vårdcentraler. Nätläkarföretagen börjar inse att man måste kunna möta kunderna både online och ansikte mot ansikte med läkaren. Dessutom har den politiska risken minskat inom sjukvårdssektorn sedan Reepaluutredningen om vinstbegränsningar i välfärden har begravts, säger han.

Fortsatt stark utveckling under 2020

Men även rent allmänt tror Anna Murray och Mats Fagerlund på en fortsatt stark transaktionsmarknad under 2020, trots fortsatta signaler om lågkonjunktur.

– Visserligen höjde Riksbanken reporäntan i december, vilket var väntat. Men samtidigt flaggar man för att behålla nollräntan under de närmaste åren vilket innebär att det fortfarande är billigt att låna upp kapital. Vi har också ett fortsatt stöd av en svag krona som gör det intressant för utländska köpare att göra förvärv i Sverige, säger Anna Murray.

En effekt av den försämrade konjunkturen är dock att det finns en tendens att det tar något längre tid att genomföra transaktionerna. Det blir allt viktigare med en väl planerad försäljningsprocess där man, i god tid, förberett både bolaget och själva processen.

– En avgörande analys blir ofta hur väl ett förvärvsobjekt är rustat för sämre tider, till exempel hur orderboken ser ut, om kunderna börjar bli sena med betalningarna eller om kundförlusterna börjar öka, säger Mats Fagerlund.

Läs om hur Alfta Kvalitetslego fick hjälp med att ta in en ny ägare.

Transaktionstips inför 2020:

Tips till företag som vill ta in nya ägare:

Se till att ha ordning och reda i företaget och planera i god tid för en eventuell affär. En väl strukturerad försäljningsprocess med flertalet intressenter ger de bästa förutsättningarna för en lyckad försäljning.

Tips till företag som vill göra förvärv:

Tänk på att det finns fler risker som behöver bedömas vid en due diligence, till exempel om förvärvsobjektet klarar framtida krav på en hållbar verksamhet, eller om man finns på marknader som är förknippade med politiska eller etiska risker.

Nedan följer ett urval av finansiella transaktioner under 2019 där Grant Thornton varit rådgivare

Mergers and acquisitions
 • Köpmandat vid Dewires förvärv av
 • Köpmandat vid
 • Säljmandat vid försäljning av
 • Säljmandat vid försäljning av Svensk Storköksservice till Waterlogic
 • Säljmandat vid försäljning av Hands-on-science till Lekolar
 • Säljmandat vid försäljning av Kvalitetslego till Storskogen
 • Säljmandat vid försäljning av
 • Säljmandat vid försäljning av Ellermore och Qre till Gullers Group
 • Säljmandat vid försäljning av Ageris och Amga till Barona
 • Säljmandat vid försäljning av
 • Säljmandat vid försäljning av
 • Säljmandat vid försäljning av Milen Ventilation till Instalco
 • Säljmandat vid försäljning av
Transaction advisory services
 • Bistod med Vendor Assistance till Praktikertjänst vid försäljningen av Proliva till Aleris som ägs av Triton Partners
 • Bistod med Financial Due Diligence till KiiltoClean vid dess förvärv av CCS Healthcare Holding
 • Bistod med Financial Due Diligence till CIBT vid dess förvärv av Comet Consular Services
 • Bistod med Financial Due Diligence till Röko vid dess investeringar i Hot Screen
 • Bistod med Financial Due Diligence till Monterro vid dess förvärv av Nordiska Entreprenadsystem
 • Bistod med Financial Due Diligence till Instalco vid dess förvärv av Henningssons Elektriska & Henningssons El-Service
 • Bistod med Financial Due Diligence till Swedol (publ) vid dess förvärv av IP Hjelte  & Arne Blom Marknads
 • Bistod med Financial Due Diligence till Helix Capital vid dess investeringar i Member24
 • Bistod med Financial Due Diligence till Veolia vid dess förvärv av Sebnor
 • Bistod med Financial Due Diligence till Lakers Group vid dess förvärv av Elmodan  
 • Bistod med Financial Due Diligence till PHM Group vid dess förvärv av Tingvalla 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev