Samhällets förväntningar blir större på att du som företagare tar ett ökat ansvar.

Ett ökat ansvarstagande innebär att ditt företag har en överblickbar risknivå för att undvika att hamna i krissituationer.

Vi kan hjälpa dig att utarbeta strategier för att förebygga och hantera risker. Om företaget redan drabbats av en kris, till exempel av ekonomisk karaktär, agerar vi rådgivare.

Advokatfirmor vänder sig regelbundet till oss för att få hjälp med fördjupande arbete och analyser inom insolvens- och rekonstruktionsområdet. Vi har även stor erfarenhet av obeståndsutredningar.

Auktoriserad revisor Carl Niring Kontakta Carl