Samhällets förväntningar blir större på att du som företagare tar ett ökat ansvar

Ett ökat ansvarstagande innebär att ditt företag har en överblickbar risknivå för att undvika att hamna i krissituationer.

Med Grant Thorntons team för risk- och krishantering kan vi hjälpa dig att utarbeta strategier för att förebygga och hantera risker. Om företaget redan drabbats av en kris, till exempel av ekonomisk karaktär, agerar vi rådgivare.

Advokatfirmor vänder sig regelbundet till oss för att få hjälp med fördjupande arbete och analyser inom insolvens- och rekonstruktionsområdet. Vi har även stor erfarenhet av obeståndsutredningar. Behöver du hjälp med ditt företags risk- och krishantering? Kontakta oss!

Carl Niring
Rådgivare inom risk- och krishantering
Carl Niring