Tips och råd

Ägna tid åt budgetarbetet – det lönar sig

Monika Lindberg
Med:
insight featured image
Alla bolag kan tjäna på ett mer strategiskt budgetarbete. Involverar du organisationen samtidigt som du tydligt knyter an till era mål och utmaningar, har du mycket att vinna. Det menar Grant Thorntons affärsrådgivare Monika Lindberg.

2023 är det extra viktigt att försöka förutse hur olika omvärldsfaktorer skulle kunna påverka din verksamhet. Det råder stor osäkerhet i marknaden med faktorer som höga räntor, hög inflation, stora poster för elen och en svag krona. Med det som bakgrund är det lätt att räkna ut att framtiden är mycket oförutsägbar.

Investerad tid som ger utdelning

Oavsett om du är ägare, vd eller ekonomichef kan du använda budgeten som ett arbetsredskap och ett styrmedel i hela organisationen. Då blir budgeten ett viktigt verktyg för att göra medarbetarna medvetna om vart ni är på väg. Men för att lyckas med det måste medarbetarna involveras i både budgetarbetet och i den löpande uppföljningen. Ett arbete som tar tid – och måste få ta tid. 

Monika Lindberg , Affärsrådgivare och auktoriserad redovisningskonsult
På Grant Thornton betonar vi vikten av att budgetprocessen går som en röd tråd från ägare och styrelse ner till den operativa verksamheten för att den ska få bäst verkan. Det gäller att involvera hela företaget, och alla bör få säga sitt. Tyvärr lägger företagen sällan ner den tiden som krävs, vilket riskerar att resultera i att budgetmålen blir för övergripande och svåra för organisationen att omsätta i konkreta aktiviteter

Tre tips som gör budgetarbetet värdefullt

1.    Börja med att identifiera sådant du vet ska hända. Lägg sedan till det du vill ska hända.

2.    Involvera medarbetarna i budgetarbetet för att skapa kännedom om bolagets mål och riktning

3.    Använd ett bra och lättanvänt verktyg för budget och uppföljning. Smarta och automatiserade processer sparar både tid och resurser.

En hållbar budget som ger riktning

Under arbetet med budgeten är det ett bra tillfälle att börja styra företaget mot att mäta och följa upp fler nyckeltal än enbart de klassiskt finansiella. Konsumenters inflytande blir mer och mer utslagsgivande, och klimatprestationerna som krävs av samhället blir allt större. De icke-finansiella prestationerna blir följaktligen värdefulla att följa, förstå och agera på. Vilka är ditt företags framgångsfaktorer och hur ska ni säkra och följa upp att de tar företaget mot rätt mål? Fundera, gör en plan och lägg sedan till dessa i budgeten.

Vår expertis inom: Budget, rapporter och analyser
Tjänster
Vår expertis inom: Budget, rapporter och analyser
Jag vill veta mer

Vill du lära dig mer?

Titta på webbinariet om hur du skapar en enkel med kraftfull budget, vikten att arbeta med scenarios, löpande uppföljning med prognos samt hur du kopplar budgeten mot målsättningen. 

Se webbinariet: