article banner
Skattenyhet

Nya taxeringsvärden 2019: Fel värden leder till fel skatteuttag

Under 2019 fick i princip alla fastigheter nya taxeringsvärden. Har du kontrollerat Skatteverkets beslut? Om inte är det läge att göra det nu i samband med bokslutet. Fastighetstaxeringen är komplex och det är vanligt att man inte har justerat förtryckta uppgifter eller begärt om justering av värdena på ett korrekt sätt. Så här undviker du de vanligaste felen.

En tumregel är att taxeringsvärdena år 2019 ska motsvara 75 procent av marknadsvärdena år 2017. Fastighetstaxeringen år 2019 har överlag medfört betydligt högre taxeringsvärden.

Skatteverkets beslut bör kontrolleras och utvärderas för att säkerställa att taxeringsvärdena är korrekta. Notera att taxeringsvärdena i första hand påverkar uttaget av fastighetsskatt men uppmärksamma även att taxeringsvärdena har betydelse bland annat för avskrivningar och stämpelskatt med mera. Det är viktigt att taxeringsvärdena är korrekta.

Med hänsyn till detta är det extra relevant att kontrollera siffrorna i samband med årsboksluten som omfattar 2019. Börja med att kontrollera huruvida deklarerade uppgifter har registrerats på ett korrekt sätt och att yrkanden har uppmärksammats.

Kontrollera särskilt följande delar:

  1. Indelning i byggnader och byggnadstyp
  2. Ytuppgifter
  3. Åldersbestämning
  4. Uppgift om hyra
  5. Justering för säregna förhållanden

- Taxeringsvärden ska justeras när det finns förhållanden som påverkar värdet utan att dessa har beaktats i samband med taxeringen. För att erhålla korrekta taxeringsvärden måste Skatteverkets förutsättningar och underlag kontrolleras, säger Rebaz Wahab, skatterådgivare, Grant Thornton.

Vill du ha hjälp med en utvärdering eller omprövning? Våra skatterådgivare hjälper dig gärna.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev