Fastighet - byggnad
Skattenyhet

Momsavdrag för investeringar i el- och vattenanläggning i bostadshus

Martin Jacobsson Martin Jacobsson

Ett nytt förhandsbesked öppnar upp för att bostadsbolag och bostadsrättsföreningar kan begära momsavdrag både för planerade och redan utförda investeringar i anläggningar för el- och vatten i bostadshus. I samband med nybyggnationen kan det röra sig om betydande utgiftsbelopp. Här går vi igenom vad beskedet från Skatterättsnämnden innebär.   

Enligt ett nyligen publicerat förhandsbesked från Skatterättsnämnden kan moms dras av på installation av anläggning och ledningar för el eller vatten i bostadshus vid individuell mätning och debitering av el eller vatten till hyresgästen. Momsavdrag kan ske till den del anläggningen används för momspliktiga leveranser av el eller vatten till hyresgästen efter individuell mätning.  Skatteverket kommer sannolikt överklaga förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen. 

Målet gällde bostadsbolag/bostadsrättsföreningar som debiterade boende el respektive vatten efter faktisk förbrukning. Av tidigare praxis framgår att moms ska redovisas på el och vatten vid tillhandahållande efter individuell mätning. Moms ska redovisas även om själva bostadsupplåtelsen är momsfri. Se vidare länk till en tidigare artikel.

Skatterådgivare
Martin Jacobsson Kontakta Martin

Trots att moms ska redovisas på intäkter från el och vatten anser Skatteverket att avdrag för moms inte kan göras på kostnader för installation och drift av anläggningar och ledningar för el och vatten (rör, ledningar, elcentral etc. i en bostadsbyggnad.

Skatterättsnämnden går nu emot Skatteverket. Nämnden anser att avdrag kan göras för moms på dessa förvärv (efter individuell mätning till hyresgästen/bostadsrättshavaren). Till den del anläggningen används för central förbrukning av el/vatten i husets gemensamma utrymmen kan momsavdrag inte ske.

- Skatterättsnämndens besked har öppnat upp för momsavdrag vid investering och drift av el- eller vattenanläggningar i bostadshus när individuell mätning och debitering av el eller vatten till hyresgästen/bostadsrättshavaren tillämpas. Det kan ofta röra sig om betydande utgiftsbelopp för el- och vattenentreprenader i samband med nybyggnation. Enligt vår mening är det logiskt att momsavdrag medges för byggnadens el- och vattenanläggningar när fastighetsägaren ska redovisa moms på leveranser av el och vatten. Vi menar att Skatterättsnämnden har gjort en korrekt och rimlig tolkning av avdragsförbudet för stadigvarande bostad, kommenterar Martin Jacobsson, skatterådgivare på Grant Thornton.

Då förhandsbeskedet strider mot Skatteverkets uppfattning kommer Skatteverket sannolikt överklaga förhandsbeskedet varför det slutliga avgörande troligtvis kommer att komma från Högsta förvaltningsdomstolen.

Kontakta gärna Grant Thorntons momsavdelning om du har några frågor kring momsavdrag och momshantering vid fastighetsägares leveranser av el och vatten.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 8 juni 2020 dnr 64-19/I 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev