article banner
Skattenyhet

Hyresvärd ska ta ut moms på el och vatten som debiteras separat

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen kommit fram till att en hyresvärds debitering av el och vatten i enlighet med individuell mätning och efter faktisk förbrukning är att se som fristående momspliktiga tillhandahållanden skilda från den momsfria bostadsupplåtelsen.

El och vatten som debiteras efter faktisk förbrukning ska enligt HFD:s dom således debiteras med moms även om bostadsuthyrningen är momsfri. Hyresvärden ska alltså debitera en momsfri bostadshyra och momspliktiga leveranser av el och vatten. Domen innebär en ändring av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden under våren 2019, och ligger i linje med den tolkning som Skatteverket tidigare har gjort.

Auktoriserad skatterådgivare
Cecilia Smedfors Kontakta Cecilia

Omständigheterna i målet i HFD var som följer. Ett bostadsbolag samt två bostadsrättsföreningar planerade att installera mätare i varje lägenhet för individuell mätning av el och/eller vatten. Samtliga aktuella lägenheter skulle upplåtas som bostäder och hyresvärden/bostadsrättsföreningarna skulle ingå avtal med leverantörer av el och vatten. För de boende skulle det inte finnas någon möjlighet att själva direkt ingå avtal med leverantörer av el och vatten. De boende skulle debiteras för el och vatten av hyresvärden/bostadsrättsföreningarna i enlighet med uppmätt förbrukning.

Auktoriserad skatterådgivare
Martin Jacobsson Kontakta Martin

HFD konstaterar mot bakgrund av EU-rätten att trots att el och vatten är absolut nödvändigt för att kunna använda bostaden räcker inte detta för att man ska kunna säga att el och vatten utgör en del av den momsfria bostadsupplåtelsen.

Avgörande är i stället på vilka villkor leveransen av el och vatten sker. HFD menar att det av EU-domstolens praxis följer att tillhandahållanden av el och vatten i princip måste anses fristående från bostadsupplåtelsen om den boende kan bestämma över sin egen förbrukning, och debitering sker separat efter faktisk uppmätt förbrukning enligt individuella mätare för varje lägenhet. 

Mot denna bakgrund kom således HFD till slutsatsen att el och vatten ska anses separata och fristående från bostadsuthyrningen och att bostadsbolagens/bostadsrättsföreningarna leveranser av el och vatten således är momspliktiga.

Vad gäller möjligheten att göra avdrag för ingående moms på inköp och installation av anläggningar i byggnaden för leverans av el och vatten återförvisar HFD denna fråga till Skatterättsnämnden för ny prövning.

Vår kommentar
HFD:s bedömning att tillhandahållanden av el och vatten som debiteras efter faktisk förbrukning ska anses utgöra separata tillhandahållanden fristående från bostadsupplåtelsen ligger enligt vår uppfattning i linje med EU-rätten.

Domen kommer att påverka många fastighetsägare som måste ta ut 25 % moms på sina leveranser av el och vatten samt vara momsregistrerade.

Det ska bli mycket intressant att se vad Skatterättsnämnden anser i frågan om momsavdrag för installation av anläggningar och ledningar för vatten och el i byggnaden. Skatteverket anser att moms inte kan dras av enligt regeln om avdragsförbud för stadigvarande bostad, trots att anläggningen används för momspliktiga leveranser. Enligt vår mening är det tveksamt om avdragsförbudet är tillämpligt och vi hoppas Skatterättsnämnden finner att avdragsrätt föreligger.

Läs våra tidigare artiklar om Skatterättsnämndens förhandsbesked och Skatteverkets ställningstagande.

Om du har några frågor kring momshanteringen vid leveranser av el och vatten, kontakta gärna Grant Thorntons momsavdelning.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 3 december 2019 mål nr 1595-19.
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 27 februari 2019 dnr 31-18/I.
Skatteverkets ställningstagande en hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt den 9 februari 2018 dnr 202 54979-18/111.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev