article banner
Skattenyhet

Ingen moms på el och vatten som hyresvärd debiterar separat

Skatterättsnämnden har prövat frågan om en fastighetsägares tillhandahållande av el och vatten till de boende, som mäts och debiteras individuellt, är momspliktigt. Frågan var om tillhandahållande av el och vatten är en separat momspliktig transaktion skild från den momsfria bostadsupplåtelsen. Nämnden anser att det är momsfritt, medan Skatteverket menar att det är momspliktigt.

Skatterådgivare
Karolina Andersson Kontakta Karolina

Det framgår både av aktuellt hyresavtal samt av bostadsrättsföreningens stadgar att det ingår el och varmvatten i upplåtelsen av bostaden. Den boende kan inte själv välja tjänsteleverantör. Skatterättsnämnden anser att tillgången till el och vatten är en nödvändig förutsättning för att kunna nyttja lägenheten som en bostad.

Det bedöms vara konstlat att skilja upplåtelse av bostad och tillhandahållande av el och vatten åt. Tillhandahållande av el och vatten anses vara underordnat den momsfria bostadsupplåtelsen även om debitering av el och vatten sker efter individuell faktisk förbrukning. Tillhandahållande och el och vatten är därmed momsfritt trots att debitering sker efter individuell förbrukning.

Skatterådgivare
Martin Jacobsson Kontakta Martin

Skatterättsnämndens besked strider mot Skatteverkets uppfattning som anser att debitering av el och vatten efter hyresgästens individuella förbrukning är momspliktigt. Förhandsbeskedet kommer att överklagas av Skatteverket vilket innebär att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva frågan. Det ska bli intressant att se vad Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till.

Om du har några frågor om momshanteringen vid tillhandahållande av el och vatten är du välkommen att kontakta Grant Thorntons momsavdelning.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 27 februari 2019, dnr 31-18/I.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev