Skattenyhet

”Finns det egentligen anledning att behålla dotterbolag?”

Med:
insight featured image
Denna fråga har blivit alltmer vanlig från idrottsföreningar och andra ideella organisationer senaste tiden. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar? Våra skatte- och momsexperter reder ut frågan.

- Vi märker att många ideella verksamheter nu ser över sina rutiner och processer, både som en följd av ökad digitalisering och pandemipåverkan. Nya styrelser går igenom risker och möjligheter och en sak som fler och fler frågor oss om är varför man ska ha dotterbolag, säger Sofia Bülow, skatterådgivare med specialisering inom ideella organisationer.   

Det finns dock inget givet svar på den frågan, utan varje verksamhet måste utreda sina förutsättningar. Generellt kan man säga att många verksamheter som har bolag, startade dessa för 20-30 år sedan när skattelagstiftningen såg annorlunda ut. Den eventuella uppsida man hade förr i tiden skatte- och momsmässigt finns inte kvar längre.  

- Då handlade det till exempel om att man ville separera service och medlemsavgifter, och man utgick från att man kunde dra av all moms i ett aktiebolag. Så funkar det inte riktigt längre och utvecklingen har gått framåt. Man behöver inte ha ett aktiebolag för att kunna bedriva kommersiell verksamhet, menar Lena Westfahl, momsexpert på Grant Thornton. 

Vad är fördelarna respektive nackdelarna?

För idrottsföreningar med elitverksamhet kan det vara fördelaktigt att bedriva elitverksamheten i ett bolag. Här hanterar man sponsorer, partners och man köper och säljer spelare – det vill säga kommersiell verksamhet.  

- Man har då lämnat den ideella kärnverksamheten i föreningen, t ex barn- och ungdomsidrott. Inkomsterna i den kommersiella verksamheten kan helt enkelt vara för stora vilket kan leda till att kommersiella delen kan ”smitta ner” kärnverksamheten. I en sådan situation kan det finnas anledning att dela upp verksamheten så att den kommersiella delen drivs i ett dotterbolag. Tennis och golf är exempel på verksamheter där det ofta funkar bra att ha bolag som äger banan eller hallen, så länge man har koll på att penningströmmarna går rätt. Vem är det som står bakom avtalet, är det bolaget eller klubben? Det är oerhört viktigt att ha koll på sin struktur alltså, säger Sofia Bülow

Men det finns också nackdelar med att ideella organisationer äger dotterbolag. En sådan kan vara att de anställda måste vara anställda på olika ställen, man måste fakturera emellan till ett marknadsmässigt pris och momsen blir en fördyring.  

- Ett annat område man ska se upp med är uthyrning av lokaler, t ex om aktiebolaget sitter i föreningens lokaler. Här kan det bli inlåsningar med momsen. Ett AB kan normalt inte hyra ut med moms till föreningen eftersom föreningen inte bedriver momspliktig verksamhet, men det kan däremot fungera tvärtom. Här ser vi att många kan uppdatera sin struktur, det blir lätt fel, säger Lena Westfahl

Behöver ni framtidssäkra er struktur?  

  • Börja fundera på nyttan med ert bolag. Varför startades det och vad var det bakomliggande syftet?
  • Se om ni är organiserade på rätt sätt. Skatt och momsregler idag kanske stöttar en annan organisation bättre?
  • Titta på era kostnader och flödet för administration. Ta gärna in hjälp och gör en översyn av skatte- och momsstrukturen, det tjänar man ofta på i längden.

 

Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl