Branschnyhet

Fastighetsbranschen ser ljust på 2021

Martin Jacobsson
Med:
insight featured image
Sveriges medelstora företag ser ljusare på affärsläget 2021, än de gjorde för ett år sedan. 31 procent är nu optimistiska jämfört med 13 procent första halvåret 2020. Bygg- och fastighetsbranschen är inget undantag, något som våra branschexperter skriver under på.

Grant Thornton har frågat 500 beslutsfattare på medelstora bolag (50-500 anställda) hur se ser på ekonomin i kölvattnet av coronapandemin. Av dessa bolag återfinns nästan en femtedel inom bygg- och fastighetsbranschen. Branschen tycks ha klarat pandemin bra så här långt, jämfört med andra branscher och det finns optimism inför året vi precis gått in.

Åtta av tio tror på oförändrad eller ökad omsättning för sitt bolag 2021.

- Denna positiva syn på marknaden inom bygg- och fastighet är definitivt något jag kan skriva under på. Även om det var lite trögt i våras, har jag och mina kollegor sett att inte minst utvecklingsprojekten har kommit igång under året, säger Barbro Jansson Stridlund.

En tredjedel av beslutsfattarna indikerar även ökade vinster. 45 procent tror istället att vinsterna kommer vara ungefär samma. Bara 20 procent tror på en minskning. Detta speglar i stort hur beslutsfattare i Sverige svarat generellt.

Tro på investeringar

Hälften tror på ungefär samma investeringsnivåer i nya fastigheter och 26 procent tror på ökade investeringar. Sett över alla branscher är det bara 14 procent som tror på ökade investeringar.

- Här ser vi att branschen är mer optimistiska än snittet. Anledningen kan vara att man inom branschen har en annan helhetsbild och långsiktig planering för sina fastighetsköp och investeringar. Som rådgivare ser jag också att jag och mina kollegor kommer in tidigare i projekten nu än tidigare, det tyder på en mognad och ett risktänk som delvis kan vara en positiv följd av corona, tror Martin Jacobson, momsexpert inom fastighetsområdet.

Kompetens är avgörande

En annan faktor som verkar vara avgörande för att lyckas är att ha rätt kompetens hos sina medarbetare. Vart fjärde bolag kommer öka sina investeringar i kompetensutveckling och 62 procent kommer ligga kvar på samma nivå som innan, bara 9 procent räknar med minskade investeringar i medarbetarnas kompetens. Även detta är en spegling av snittet för medelstora bolag i Sverige.

Bostadsprojekten ökar

Fler bostadsprojekt påbörjades under 2020 jämfört med 2019, enligt SCB var ökningen hela 13 procent sett till de tre första kvartalen.

- Detta speglar också vår bild av hur marknaden ser ut inom fastighetsutveckling, där projekten nu tagit fart ordentligt, säger Barbro Jansson Stridlund.

Hon och Martin Jacobsson är överens om att det ser ljust ut för branschen, samtidigt ser de utifrån sina expertisområden flaggar för att det är viktigt att man även i medvind gör alla rätt för att lyckas med sina projekt.

- Det handlar om omfattande projekt som tar många år, vi ser att fler och fler vänder sig till oss för att ta hjälp med att lägga det komplexa pusslet kring skatt och moms. Det gör stor skillnad att gå in i ett projekt med helhetskoll, konstaterar Martin Jacobson.

Han fortsätter:

- I höstas höll vi till exempel ett webbinarium på temat fastighetsutveckling och hade närmare 600 intresserade. Det vittnar om att det finns ett stort intresse för att lära sig mer. Ofta är det komplexa frågeställningar som dyker upp på detaljnivå, därför skräddarsyr vi nu utbildningar för företag och rådger beslutsfattare att sätta rätt strategi och plan för sina projekt, avslutar Martin Jakobsson.

Här kan du se webbinariet i efterhand.

Vill du ha tips och råd på hur du lyckas med ditt fastighetsprojekt?

Våra skatterådgivare ger sina bästa tips på vår samlingssida: Så lyckas du med ditt fastighetsutvecklingsprojekt.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.