Skräddarsydd förvärvs- och försäljningsrådgivning med fokus på transaktionskritiska faktorer.

I samband med förvärv hjälper vårt transaktionsrådgivningsteam dig genom hela processen. Från rådgivning och stöd inför bud och ingående av avsiktsförklaringar, skattemässig strukturering vidare till finansiell och skattemässig due diligence samt rådgivning om aktieöverlåtelseavtal. Före och i samband med avyttringar hjälper vi dig även med försäljningsrelaterade tjänster som exit readiness, vendor assistance samt vendor due diligence.

Vi skräddarsyr varje uppdrag för ditt specifika behov och fokuserar på transaktionskritiska och värdepåverkande faktorer. Denna approach gör att vi utifrån bakomliggande antaganden för transaktionen kan besvara dina nyckelfrågor på ett effektivt sätt. 

En hög senior närvaro under hela uppdraget gör att du alltid har tillgång till en kvalificerad uppdragsledare att diskutera viktiga frågeställningar med. Det möjliggör även att vi på ett tidigt stadium kan kommunicera preliminära slutsatser och därigenom undvika negativa överraskningar sent i processen.

Vi ger transaktionsrådgivning i samband med förvärv och försäljning av bolag i alla storlekar. Tack vare en mycket stor erfarenhet från transaktioner av ägarledda och mellanstora bolag har vi därtill skapat oss en särskild förståelse för utmaningarna med förvärv i detta segment, som t.ex. begränsningar i den ekonomiska uppföljningen och i ekonomifunktionen på dessa företag. Vi har även stor erfarenhet av transaktionsrådgivning i samband med en serie av förvärv inom samma bransch, så kallade roll-up-förvärv.

Vår internationella närvaro i över 100 länder möjliggör att vi kan bistå dig med rådgivning i samband med transaktioner i internationella miljöer.

Rådgivare inom Transaction advisory services David Ramm Kontakta David