Identifiera nyckelfaktorerna och minska riskerna

Inom Transaction advisory services, som omfattar både förvärvsrådgivning och försäljningsrådgivning, fokuserar vi på att du ska kunna fatta informerade beslut kring investeringar och överlåtelser. Du får en tydlig analys med slutsatser och rekommendationer.

Det är inte bara priset, utan även övriga villkor i överlåtelseavtalet, som har stor betydelse både för säljande och köpande part. Vårt team på Transaction advisory services hjälper dig genom hela processen, exempelvis med att utforma eller granska klausuler och deras effekter.

I samband med förvärv får du exempelvis rådgivning och stöd inför bud, skattemässig strukturering, due diligence ur finansiell, skattemässig och hållbarhets-synpunkt samt rådgivning om aktieöverlåtelseavtal.

Före och i samband med avyttringar hjälper vi dig även med försäljningsrelaterade tjänster. Läs mer om våra tjänster riktade till säljande bolag under M&A services.

Effektiva analyser och proaktiv rådgivning

Ditt specifika behov styr vårt uppdrag. Återkommande är att vi ger pragmatisk och kommersiell insikt med fokus på transaktionskritiska och värdepåverkande faktorer. Analysen är självklart tillräckligt omfattande för att ge dig en djup förståelse för verksamheten. Denna approach gör att vi kan besvara dina nyckelfrågor på ett effektivt sätt.

En hög senior närvaro under hela uppdraget gör att du alltid har tillgång till en kvalificerad uppdragsledare att diskutera viktiga frågeställningar med. Det gör också att vi på ett tidigt stadium kan kommunicera preliminära slutsatser, föreslå eventuella åtgärder och därigenom undvika eventuella negativa överraskningar sent i processen.

Bolagstyper, affärsupplägg och heltäckande konsekvensinsikt

Vi ger transaktionsrådgivning i samband med förvärv och försäljning av bolag. Tack vare en mycket stor erfarenhet från transaktioner av ägarledda och medelstora bolag har vi en särskild förståelse för utmaningarna med förvärv i detta segment, till exempel vad gäller begränsningar i den ekonomiska uppföljningen och i ekonomifunktionen hos dessa företag. Vi har även stor erfarenhet av transaktionsrådgivning i samband med en serie av förvärv inom samma bransch, så kallade roll-up-förvärv.

Vår internationella närvaro i över 140 länder gör att vi kan bistå dig med rådgivning i samband med transaktioner i internationella miljöer. Vi samarbetar också med våra kollegor på andra avdelningar inom Grant Thornton. Därigenom får du en heltäckande bild av alla faktorer som påverkas av din tänkta transaktion. Denna sömlösa integration av tjänster är ofta särskilt uppskattad av våra kunder.

Kontakta oss för att diskutera hur vi bäst kan bistå dig vid en kommande eller pågående transaktion.

Vi erbjuder bland annat följande inom Transaction advisory services:

  • Finansiell due diligence
  • Vendor due diligence
  • Vendor assistance
  • Förhandlingsstöd
  • Köpeskillingsmekanism
  • Rådgivning kring aktieöverlåtelseavtal

De senaste nyheterna inom rådgivning

Se fler nyheter