Identifiera nyckelfaktorerna och minska riskerna

Inom transaktionsrådgivning, som omfattar både förvärvsrådgivning och försäljningsrådgivning, fokuserar vi på att du ska kunna fatta informerade beslut kring investeringar och överlåtelser. Du får en tydlig analys med slutsatser och rekommendationer.

Det är inte bara priset, utan även övriga villkor i överlåtelseavtalet, som har stor betydelse både för säljande och köpande part. Vårt transaktionsrådgivningsteam hjälper dig genom hela processen, exempelvis med att utforma eller granska klausuler och deras effekter.

I samband med förvärv får du exempelvis rådgivning och stöd inför bud, skattemässig strukturering, due diligence ur finansiell, skattemässig och hållbarhets-synpunkt samt rådgivning om aktieöverlåtelseavtal.

Före och i samband med avyttringar hjälper vi dig även med försäljningsrelaterade tjänster som . Läs mer om våra tjänster riktade till säljande bolag under M&A services.

Rådgivare inom Transaction advisory services David Ramm Kontakta David