Skattenyhet

Tips inför årets deklaration

Sora Schnürer
Med:
insight featured image
Våren innebär deklarationssäsong för bolag med bokslut under Q4, det vill säga majoriteten av företagen. 2020 har varit ett annorlunda år och många företag har stått inför ett ovisst marknadsläge och kanske även hantering av olika statliga stöd. Inför deklarationen finns det några nyheter att känna till som kan förenkla för ditt bolag. Här har Sora Schnürer, skatterådgivare på Grant Thornton, listat sina bästa tips.

- Mitt första tips är att förbereda dig i tid. Dels för att det kan ta längre tid att få fram handlingar men också för minimera fysiska möten. Min rekommendation att göra det så smidigt för sig som man bara kan. Deklarationshanteringen är en sak som går att förenkla med digital signering och genom att anlita ombud, säger Sora Schnürer.

Så här kan du förenkla deklarationsinlämningen:

  • Oavsett om företaget får deklarationen utskickad på papper eller via digital brevlåda, kan alltid deklarationsblanketten hämtas hem som PDF-fil från Mina Sidor på Skatteverkets hemsida. En nyhet för i år är dessutom att man kan hämta de förtryckta uppgifterna som SRU-fil. Det innebär att de förtryckta uppgifterna direkt kan importeras i ett deklarationsprogram.
  • En nyhet som kom förra våren, med anledning av Corona, är att även registrerad vd numera har rätt att signera företagets inkomstdeklaration, såväl på papper som digitalt, utan att vara registrerad som ombud.
  • Det finns ingen möjlighet att agera enligt fullmakt vid inlämning på papper. Då gäller att det är behörig firmatecknare eller vd som undertecknar förstasidan på deklarationen.
  • Firmatecknare som tecknar ensamt, och numera även vd, kan signera deklarationen digitalt på Skatteverkets hemsida med e-legitimation. Men det finns dock ingen möjlighet att lämna digitalt om firmateckning t ex sker två i förening.
  • Ett företag med flera firmatecknare som tecknar gemensamt kan förenkla processen genom att anlita ett deklarationsombud, som kan signera deklarationen digitalt på Skatteverkets hemsida. Det kan vara en företrädare för företaget, redovisningsansvarig, eller annan särskilt utsedd person. Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare och även registrerad vd kan numera utse deklarationsombud.
  • Deklarationsombud kan anmälas till Skatteverket via den här länken.
  • Att ansöka om ett deklarationsombud bör göras i god tid. Det kräver fortfarande att behöriga firmatecknare eller vd signerar ansökan, men om man gör det i ett tidigt skede har man större handlingsutrymme om något skulle hända eller om någon skulle bli sjuk.

Fördelen med att registrera deklarationsombud

Har du registrerat ett eller flera deklarationsombud hos Skatteverket kan dessa lämna företagets inkomstdeklaration med e-legitimation.

  • Hela inkomstdeklarationen kan numera lämnas digitalt via Skatteverkets filöverföringstjänst och signeras av ett deklarationsombud.
  • Ett deklarationsombud kan även lämna in moms- och arbetsgivardeklarationer, liksom fastighetsdeklaration och preliminär inkomstdeklaration.
  • Den som är registrerad som ombud kan se skattekonto, slutlig skatt och uppgifter från tidigare lämnade skattedeklarationer.

Digital inlämning av bolagsdeklarationer

För bolagsdeklarationer finns det möjlighet att lämna in deklarationen senare än de fasta inlämningstiderna om det sker genom digital inlämning. När företagets inkomstdeklaration ska lämnas styrs av vilket räkenskapsår företaget har och om du deklarerar digitalt eller på papper. Lämnar du in hela deklarationen digitalt är sista inlämningsdag en månad senare än om du lämnar in den på papper.

Sista dag att lämna in inkomstdeklarationen

Bokslut

På papper

Digitalt 

Maj–juni 2020 

15 december 2020 

15 januari 2021 

Juli–augusti 2020 

1 mars 2021 

1 april 2021 

September–december 2020 

1 juli 2021 

2 augusti 2021 

Januari–april 2021 

1 november 2021 

1 december 2021 

För att Inkomstdeklaration 2 ska räknas som digitalt inlämnad krävs att du lämnar in hela deklarationen digitalt.

Inkomstdeklarationen kan numera lämnas helt digitalt via Skatteverkets filöverföringstjänst. Tidigare kunde inte huvudblanketten lämnas in via filöverföringstjänsten, utan endast räkenskapsschema, skattemässiga justeringar och andra bilagor skickas via s.k. SRU-fil. Företrädaren eller deklarationsombudet behöver därefter endast logga in på Mina Sidor och digitalt godkänna deklarationen.

- Detta innebär en stor förenkling för såväl företagen som för oss som hjälper företagen att upprätta deklarationer. Men kom ihåg att för att kunna skicka filer via Skatteverkets filöverföringstjänst krävs ett deklarationsprogram som kan skapa SRU-filer, säger Sora Schnürer. Det enda kravet på företrädaren som ska signera är dock att denne har e-legitimation.

Kontakta oss om du behöver stöd i processen.