Skattenyhet

Ta ut rätt lön under 2020 - tänk på detta

Sofia Skoting
Med:
insight featured image
Året närmar sig sitt slut och om du är en aktiv delägare i ett fåmansföretag är det hög tid att se över till löneuttag. Då kan du tillgodoräkna dig löneunderlag baserat på de löner som totalt sett finns i fåmansföretaget. Sofia Skoting, skatterådgivare på Grant Thornton, går igenom vad du bör tänka på – speciellt om ditt bolag tagit emot stöd för korttidspermittering.

Du bör se över ditt, eller en till dig närstående persons, löneuttag i bolaget om du är en aktiv delägare i ett fåmansföretag där du äger mer än fyra procent. Detta för att kunna tillgodoräkna dig löneunderlag baserat på de löner som totalt sett finns i fåmansföretaget. Löneunderlaget kan sedan användas till att ta ut utdelning med 20 procent skatt nästkommande beskattningsår. Lönerna 2020 påverkar alltså möjlig lågbeskattad utdelning att ta under 2021. Ditt, eller närståendes, löneuttag måste minst motsvara det så kallade löneuttagskravet för 2020.

Löneuttagskravet uppgår till det lägsta av:

  • 6 inkomstbasbelopp (400 800 kronor år 2020) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget, eller
  • 9,6 inkomstbasbelopp (641 280 kronor år 2020).

Särskilt viktigt att tänka om företaget fått stöd för kortidspermitteringar

Har ditt företag tagit emot stöd för korttidspermittering under 2020 finns det några punkter att tänka på:

  • Stöd för korttidspermittering minskar löneunderlaget. Vid beräkning av det belopp du kan ta lågbeskattad utdelning till ska den totala lönesumman minskas med eventuella statliga bidrag. Företag som mottagit stöd för korttidspermittering måste alltså räkna bort dessa stöd vid beräkningen av de totalt utbetalda kontanta lönerna i företaget.
  • Stöd för kottidspermittering påverkar inte löneuttagskravet. Har ett företag fått stöd för korttidspermittering för ägarens lön ska mottaget stöd dock inte minska delägarens lön vid kontrollen om denne uppfyller löneuttagskravet eftersom statliga lönebidrag inte ska påverka beräkningen av detta.
  • Stöd för korttidspermittering i samband med extra löneuttag. Vi vill även höja en varningsflagg för det fall en delägare gör extra löneuttag i syfte att uppfylla löneuttagskravet samtidigt som företaget erhållit stöd för korttidspermittering. Tillväxtverket har bland annat uttalat att sådana extra löneutbetalningar både till anställda och till ägare kan innebära att företaget inte uppfyller förutsättningarna för att få stöd. Kontakta oss gärna för att få mer information eller hjälp i dessa frågor

- Ovanstående är vår tolkning utifrån nuvarande lagregler. Vi håller oss uppdaterade på eventuella lagändringar eller uttalanden från myndigheter och förmedlar dessa vidare, säger Sofia Skoting, skatterådgivare på Grant Thornton.

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.