article banner
Skattenyhet

Paintball – idrott eller inte?

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår i ett nytt avgörande fast att paintball kan anses utgöra idrott i momshänseende och därmed beskattas med 6 procent moms. Domen kan öppna upp för en bredare tolkning av vad som anses vara momsbelagd idrott.

Bakgrund
I domen från HFD (målnummer 3405–18, 2018-12-07) fastslogs att ett bolag som tillhandahåller paketerbjudanden med tillträde till olika banor på bolagets paintballanläggning ska omfattas av den reducerade skattesatsen på 6 procent för idrott. Bolaget anordnar även evenemang och tävlingar inom paintball.

Frågan som HFD tog ställning till var om bolagets paketerbjudanden samt anordnade evenemang och tävlingar i paintball anses utgöra tjänster av idrottslig natur. Vid tillgång till någon av banorna ingick en instruktör eller spelledare, speciella skyddskläder samt paintballgevär med ammunition. Skatterättsnämnden ansåg inte att paintball ska ses som en idrott, utan omfattas av den normala skattesatsen på 25 procent.

HFD:s bedömning
HFD konstaterade att det av bolagets ansökan framgår att paintball är en fysisk aktivitet med ett uttalat prestations- och tävlingsmoment. Dessutom konstaterade HFD att anläggningen huvudsakligen präglas av att besökarna gavs möjlighet att utöva fysisk träning eller idrott. Att besökare dessutom kunde nyttja paintballanläggningen för nöje ändrade inte bedömningen. Det lades vikt vid att paintball ansågs utgöra en "fysisk aktivitet med ett uttalat prestationsmoment".

Vår kommentar
Det är intressant att HFD anser att paintball utgör idrott i momshänseende och omfattas av den reducerade skattesatsen på 6 procent, trots att Svenska paintballförbundet inte är anslutet till Riksidrottsförbundet. Detta öppnar eventuellt upp för en bredare tolkning av vad som kan anses utgöra idrott i momshänseende.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev