Skattenyhet

Korttidspermittering på 80 procent kvar till och med april

Med:
Mari-Helen Näslund
insight featured image
Möjligheten för företag att använda förstärkt korttidspermittering förlängs i ytterligare en månad. Det föreslår regeringen nu. Förslaget gäller permittering upp till 80 procent, där staten står för 75 procent av kostnaden. Många företag använder detta stöd och vår skatterådgivare Mari-Helen Näslund uppmanar till stor noggrannhet och en grundlig riskanalys vid en ansökan.

- Vi hjälper löpande kunder med frågor och funderingar kring korttidsstödet. Och jag vill verkligen poängtera att det inte är en enkel process utan det finns många kriterier man måste fundera på och konsekvenser att ta i beaktande innan man söker. Extra knivigt kan det bli om man även ansökt om omställningsstöd, säger Mari-Helen Näslund, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton.

Stödet riktar sig till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin. Närmare 600 000 svenskar har hittills varit permitterade under krisen. Stödet för korttidspermittering har förstärkts i januari, februari och mars 2021 så att arbetstiden för anställda ska kunna minskas med upp till 80 procent. Nu vill regeringen alltså förlänga detta till och med april.

Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

- En nyhet är att subventionsgraden, alltså den del av kostnaden som staten står för, kommer ligga kvar på 75 procent i april i stället för att sänkas till 50 procent som tidigare beslutats, säger Mari-Helen Näslund.

Ansökan om stöd görs hos Tillväxtverket, från och med måndag 29 mars. Utbetalningar till beviljade företag beräknas starta under vecka 14. Följande gäller då:

Stödet kan sökas retroaktivt från 1 december 2020. Företag som söker stöd för hela perioden, december 2020-juni 2021, kommer att få sex månaders stöd (december-maj) utbetalt efter att ansökan godkänts. Företagen gör sedan en avstämning i juli och söker då, vid behov, stöd även för juni månad.

- En stark kritik från företagen har varit att det tagit alldeles för lång tid att få sitt stöd utbetalt. Nu meddelar Tillväxtverket att de anställt nästan hundra nya handläggare och att fler är på väg in. Vi får hoppas att detta kan skynda på utbetalningen till företagen, många har det riktigt tuff nu, säger Mari-Helen Näslund.

Permitteringsnivåerna för stödet 2021 ser i nuläget ut enligt nedanstående tabell

Månad Möjliga permitteringsnivåer Statens subvention
December 2020 20, 40, 60 procent  75 procent 
Januari 2021  20, 40, 60, 80 procent  75 procent 
Februari 2021  20, 40, 60, 80 procent  75 procent 
Mars 20, 40, 60, 80 procent  75 procent 
April 20, 40, 60, 80* procent  75* procent 
Maj 20, 40, 60 procent  50 procent 
Juni 20, 40, 60 procent  50 procent 

Observera att denna information lades ut den dag som framgår ovan. Omständigheter kan ha tillkommit som innebär att informationen är inaktuell. Vänligen besök vår samlingssida för de senaste nyheterna.


Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.