Skattenyhet

Delägare i fåmansbolag? Håll extra koll på utdelningen i år

Med:
Sofia Odin Nystedt
insight featured image
Under våren är det dags för många aktieägare att hålla årsstämma och fatta beslut om utdelning. I år är det extra mycket att hålla koll på för dig som är ägare i ett fåmansbolag. Har ditt företag till exempel tagit emot stöd påverkar det beräkningarna av lågbeskattat gränsbelopp. En utdelning anpassad efter ett felaktigt beräknat gränsbelopp kan stå dig dyrt. Grant Thorntons skatteexpert Sofia Odin Nystedt guidar dig rätt och ger värdefulla tips.

Som ägare av kvalificerade andelar i fåmansbolag finns det en del att tänka på innan du fattar beslut om utdelning på årsstämman. Enligt de så kallade 3:12 reglerna har du nämligen möjlighet att ta ut lågbeskattad utdelning på 20 procent upp till det så kallade gränsbeloppet. Även kapitalvinst vid försäljning av kvalificerade andelar beskattas med 20 procent upp till gränsbeloppet.

Komplext regelverk

Som du säkert vet, är det på K10-blanketten detta redovisas, en blankett som inte alltid är helt enkel att fylla i. Gränsbeloppet beräknas antingen enligt förenklingsregeln eller enligt huvudregeln. Enligt förenklingsregeln bestäms gränsbeloppet utifrån ett schablonbelopp medan gränsbeloppet enligt huvudregeln i huvudsak består av hälften av de kontanta bruttolönerna som bolaget eller dotterbolag utbetalat under föregående år.

- 3:12-regelverket är komplext och det gäller att hålla koll på förändringar. Under pandemin fick till exempel många bolag stöd för korttidsarbete och ersättningar för höga sjuklönekostnader. Detta är sådant som delägare måste tänka noga på vid uträkningen vilket kan göra beräkningen extra svår att göra i år, säger Sofia Odin Nystedt.

Många aspekter att ta hänsyn till

Andra aspekter som måste vägas in när du fyller i blanketten är om det har kommit in nya delägare i bolaget, om någon delägare har lösts ut, eller om det skett förvärv eller avyttringar av dotterbolag under året.  

- Vi ser att många företagare inte alltid har koll på alla de här aspekterna vid beräkningen av gränsbeloppet. Därför kan det vara värt att ta in en expert som är van att hantera alla dessa frågor. Det kan vara speciellt gynnsamt om du äger ett personalintensivt bolag där beräkningarna ofta är mer omfattande eller om du står inför en bolagsförsäljning. Då är det bra att räkna ut korrekt gränsbelopp för att du ska få en sådan gynnsam situation som möjligt vid försäljningen, säger Sofia Odin Nystedt.

Vilka är då riskerna om man gör fel beräkning av gränsbeloppet? 

- Det är viktigt att anpassa sin utdelning efter ett korrekt beräknat gränsbelopp. Annars riskerar man att få en högre beskattning än vad som var tänkt. Tvärtom kan en felberäkning också innebära att delägaren hade kunnat göra en större utdelning till lägre skatt än man trott, förklarar Sofia Odin Nystedt.

Sofias råd är att upprätta en K10-blankett varje år.

- Har du ännu inte upprättat en K10 så är det ingen fara så länge du inte har missat att ta upp erhållen utdelning eller kapitalvinst till beskattning. Men vi rekommenderar alltid K10 eftersom det är lättare att göra rätt beräkning av gränsbeloppet om detta görs löpande. Det är mycket krångligare att gå tillbaka och justera i efterhand säger hon. 

Skatteexpertens bästa tips inför upprättandet av K10  

1. Gör rätt från början. Det kan vara omständligt att korrigera en felaktig beräkning i efterhand.

2. Arbeta metodiskt. Se till att du alltid utgår från korrekta ingångsvärden för att hamna rätt.

3. Ha koll på din situation. Undersök huruvida just du omfattas av 3:12 reglerna. Då är det bra att fylla i K10 varje år även om ingen utdelning sker.

4. Har det skett ägarförändringar? Då finns det omständigheter att ta hänsyn till som påverkar gränsbeloppet.

5. Ta hjälp. Det är extra viktigt när organisationen är personalintensiv eftersom uträkningen då blir mer komplicerad. 

K10 ska lämnas in tillsammans med resten av din inkomstdeklaration, det vill säga senast den 2 maj. 

Har du frågor kring detta är du varmt välkommen att kontakta våra skattexperter.