Pia Håkansson
Nyhet

Höga ambitioner för ett hållbart arbetsliv

Pia Håkansson Pia Håkansson

Vi skapar en hållbar och attraktiv arbetsplats där våra medarbetare kan växa och utvecklas. Även i år utsågs vi till en av Sveriges bästa arbetsgivare och för sjätte året i rad till branschens bästa arbetsgivare (Universum), vi har även fått utmärkelsen Karriärföretag och en utmärkelse för våra förmånserbjudanden. Vi har även detta år förbättrat vår jämställdhet bland våra delägare och har revisionsbranschens högsta jämställdhet. Vi arbetar hängivet vidare med att fortsätta att utvecklas som arbetsgivare och skapa attraktiva arbetsplatser.

Att ta hand om våra medarbetare är ett av Grant Thorntons fokusområden. Att skapa ett hållbart arbetsliv är ett mål i vår affärsplan. Våra kunder befinner sig i en alltmer komplex affärsmiljö och vi verkar i en bransch som innebär hög arbetsbelastning i perioder. För att hålla långsiktigt måste vi därför erbjuda bra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

För att våra medarbetare ska kunna leverera goda kundupplevelser och fortsätta att utvecklas krävs kunskap, ansvarstagande, dialog och strukturer hos oss som arbetsgivare, men också hos ledare och medarbetare. Vi vill ta ett helhetsperspektiv på begreppet hållbart arbetsliv. Det handlar om hur vi utifrån att ge våra kunder en god kundupplevelse jobbar med tillgänglighet, flexibla arbetsformer, ledarskapet, effektiva processer och en hälsosam livsstil.

Medarbetare
En medarbetarundersökning görs varje år som vi kallar för VOICE. Undersökningen mäter engagemang, trivsel, jämställdhet, ledarskap, kränkande särbehandling och hur man upplever sin arbetsmiljö. Vår senaste medarbetarundersökning från 2018 visar att vi behöver förbättra områdena bemötande och inkludering. Vi har under året därför arrangerat workshops i samarbete med stiftelsen Allbright i syfte att skapa en inkluderande miljö.

Aktiviteterna genomfördes på samtliga arbetsplatser och innehöll bland annat övningar och exempel om kränkande särbehandling. Det är viktigt att skapa en gemensam bas och förståelse i bolaget. Det är också viktigt utifrån ökad mångfald och då måste man erbjuda en inkluderande arbetsmiljö. Voice visar på att vi har ett högt engagemang i företaget.

Hög personalomsättning är en utmaning i branschen generellt. Vi upplever tyvärr att vi förlorar för många av våra yngre förmågor redan ett par år efter deras upplärning. Genom kontinuerliga samtal vill vi vara mer lyhörda för medarbetarnas behov, önskemål och karriärutveckling. Våra interna utbildningsprogram ska säkerställa att vi lever upp till de krav på kvalitet och etik som ställs regulatoriskt, från våra kunder och från våra olika branschorganisationer.

Vi ska också erbjuda våra medarbetare relevant utbildning kopplat till den karriär och den utveckling de eftersträvar. Framöver kommer vi öka fokus på lärandet i vardagen för att skapa en än mer utvecklande arbetsplats.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev