Nyhet

Digitala stämmor även 2022 – hybridmöten allt vanligare

Josefine Fors
Med:
insight featured image
I slutet av februari sa riksdagen ja till regeringens förslag att förlänga den tillfälliga lagen som underlättar bolags- och föreningsstämmor. Under återstoden av 2022 är det alltså återigen möjligt att till exempel hålla stämmor helt utan fysiskt deltagande.

Lagen kom i april 2020 för att bidra till att minska smittspridningen av covid-19, och slutade gälla 31 december 2021. Regeringen ansåg dock att den tillfälliga lagen borde återinföras under en begränsad tid. Något som riksdagen alltså sa ja till.

Säsongen för årsstämmor drar i gång för fullt nu. Många verksamheter hittade alternativa lösningar under både 2020 och 2021 och då det länge var osäkert kring restriktionerna även i inledningen av 2022 hade flera förberett sig för digitala varianter även i år.

- Att den tillfälliga lagen förlängdes innebär att det i år blir valbart hur man på bästa sätt genomför stämmor. Ett välkommet besked för många och jag skulle säga att de nya hybridmötena är väldigt uppskattade och engagerar fler – både de som gärna ses fysiskt men även de som annars hade haft svårt att delta kan nu vara med och rösta i en app till exempel, säger Josefine Fors, auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton.  

Förutom att bolags- och föreningsstämmor kan hållas helt digitalt, innebär reglerna också ökade möjligheter att använda sig av bland annat insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma. Den tillfälliga lagen gäller från 1 mars till 31 december 2022.