article banner
Branschnyhet

Redovisar din organisation vilken effekt ni har?

Johan Andersson Johan Andersson

Globalt sett är välgörenhet och bistånd på nedåtgående. Allt oftare ifrågasätts hur donationer används och i vissa länder har negativa rubriker minskat allmänhetens förtroende för välgörenhetsorganisationer. Att göra en effektredovisning kan vara ett sätt för organisationer att visa sitt värde och sin nytta. 

- I takt med den ökade transparensen i vårt samhälle där all information finns tillgänglig ökar behovet allt mer att kunna motivera vad för nytta en organisation tillför. Detta är särskilt aktuellt för organisationer inom den ideella sektorn där frågan om förtroende kan vara avgörande för den fortsatta existensen, säger Johan Andersson, ansvarig för Grant Thorntons branschgrupp inom ideell sektor.

Vad är effektredovisning?
Effektredovisning är ett mått på hur ideella organisationer utför sitt arbete och framgångsrikt utvecklar sitt uppdrag. Att visa effekt är avgörande för effektiv styrning. Att kunna mäta den verkliga effekten av arbetet din organisation utför gör det möjligt att visa de mest exakta resultaten för medlemmar, bidragsgivare och andra intressenter. Att veta den sanna effekten kommer också att bidra till att förtydliga framtida strategier och låta din organisation arbeta i enlighet med dess syfte.

På vår globala webbplats kan du läsa en artikel om möjligheten med effektredovisning. Du är också välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan stötta dig i din organisations arbete med att redovisa effekterna av det ni tillför.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev