Branschnyhet

Icke-finansiella nyckeltal - viktigt för företroendebyggandet

Josefine Fors
Med:
insight featured image
De allra flesta ideella organisationer har någon form av allmännyttigt ändamål med sin verksamhet. Det är därför viktigt att även mäta de sociala- och miljömässiga delarna, inte bara de finansiella nyckeltalen. Genom att mäta och följa upp nyckeltal inom alla områden är möjligheten större att organisationens förtroende ökar och att målen uppnås. Vår branschexpert Josefine Fors förklarar varför.

- Syftet för organisationer inom ideell sektor är inte att maximera vinst, men ändå är det många som enbart mäter och redovisar finansiella nyckeltal. För att vara framgångsrika och till exempel nå sina insamlingsmål framåt blir det allt viktigare att också mäta och redovisa andra, icke-finansiella nyckeltal. Här finns det några förebilder, men långt ifrån alla ideella organisationer har kommit igång, säger Josefine Fors, auktoriserad revisor och branschexpert inom ideell sektor på Grant Thornton. 

Vad menas med finansiella och icke-finansiella nyckeltal?

ESG är samlingsbegreppet för de sociala, miljömässiga och verksamhetsstyrda målen i ett företag eller en organisation (Eng: Environmental, Social and Governance). Inom G:et finns de traditionella finansiella nyckeltalen, som historiskt är det som många fokuserat på.  

Josefine Fors , Auktoriserad revisor
Vi på Grant Thornton ser behovet av att komplettera detta med utvalda sociala och miljömässiga nyckeltal som en organisation behöver förhålla sig till. Många tror säkert att dessa skapar en motsättning, men de bör i stället ses som förstärkare av varandra.

Enligt henne gäller det att tänka om, de tidigare nyckeltalen som definierat vår tids sätt att driva framgång behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra en framtida överlevnad. Syftet för organisationer inom ideell sektor är som ovan nämnt inte att maximera vinst, utan drivs många gånger av engagemang och här kommer de sociala- och miljömässiga nyckeltalen in.  

- En organisation som har ett ändamål inom socialt ansvarstagande, men som inte tar miljömässigt ansvar riskerar minskat förtroende. Eller tvärtom, en organisation med miljön i fokus som inte har bra arbetsvillkor. Det krävs därför att du har medlemmarnas, givarnas och andra intressenters förtroende. Ett transparent sätt är att redovisa fler nyckeltal än finansiella, säger Josefine Fors. 

De icke-finansiella prestationerna blir enligt Josefine följaktligen väldigt viktiga att följa, förstå och agera på. Annars riskerar man att helt enkelt inte få in några medel. 

Vilka nyckeltal mäter ni?

Gör vår nyckeltalsinventering