Vi hjälper dig att  analysera stora mängder data

Med moderna verktyg omvandlar vi er data till kunskap bl.a. genom att visualisera den på olika sätt, en så kallad dataanalys. Företag anlitar oss bl.a. för att identifiera avvikelser, bedrägerier och läckage inom till exempel intäkter, lager och personal (lön).

Dataanalys är en process för att granska, rensa, omvandla och modellera data med målet att upptäcka användbar information för att dra slutsatser och ge stöd vid beslutsfattande.

IT-revisor Peter Käll Kontakta Peter