Omvärldens krav på företagens prestation ökar, inte bara finansiellt, utan även miljömässigt och socialt. Det är företagens totala ansvarstagande och den funktion som de fyller i samhället som räknas.

Att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor innebär att hantera och undvika de risker som finns kopplade till ditt företagande, effektivisera verksamheten och stärka varumärket.

Ett företag som kan attrahera duktiga medarbetare, de bästa kunderna, de mest noggranna investerarna, ha nöjda ägare, hålla långvariga och goda leverantörskontakter, enkelt kunna hantera krav från stat och kommun samt ha goda relationer med media står sig helt enkelt bättre i konkurrensen med andra företag på marknaden och driver sin verksamhet med lägre risk. Ett strategiskt hållbarhetsarbete bör integreras i alla led i verksamheten, både vad gäller att äga, styra och leda företaget framåt.

Ansvarig för hållbarhetsredovisning Markus Håkansson Kontakta Markus