Strategiskt hållbarhetsarbete säkrar långsiktig framgång

Företag och organisationer påverkas i allt högre grad av de globala hållbarhetsutmaningarna. Det gör att vi ser ökade krav på prestation, inte bara på det finansiella planet utan även miljömässigt och socialt. I dag uppmärksammas både finansiell och icke-finansiell data när det långsiktiga värdet på ett bolag bedöms.

Ett strategiskt hållbarhetsarbete bör integreras i alla led i verksamheten, både vad gäller att äga, styra och leda framåt. Då kan du hantera och undvika de risker som finns kopplade till organisationen, identifiera möjligheter, effektivisera och utveckla verksamheten, stärka varumärket och konkurrenskraften samt höja värdet på de eventuella aktierna.

Ett strategiskt hållbarhetsarbete gör det lättare att:

  • locka duktiga medarbetare
  • attrahera kunder
  • vinna förtroende hos investerare
  • ha nöjda ägare
  • upprätthålla långvariga och goda leverantörskontakter
  • hantera krav från stat och kommun
  • ha goda relationer med media. 

Hållbarhetstjänster, seminarier och utbildningar

Hållbarhet driver affären och är en väsentlig och avgörande del för att uppnå en långsiktigt lönsam organisation. Därför har vi på Grant Thornton ett dedikerat team för hållbarhetstjänster som bistår våra kunder, nationellt och internationellt, med expertkompetens inom hållbarhetsområdet.

Vi håller regelbundet öppna och arrangerar skräddarsydda utbildningar för medarbetare, ledningsgrupper och styrelser i företag och organisationer.

Kontakta gärna någon av våra rådgivare för att diskutera hur vi kan hjälpa din organisation att utveckla och dokumentera sin hållbara verksamhet.

Logga för framtidskollens hållbarhetscheck

Har företag ett bäst-före-datum?

Gör ni rätt saker för att skapa motståndskraft och framgång? Att integrera hållbarhet i sin verksamhet är inte helt enkelt. Därför finns vi. Vi hjälper dig att bygga ett mer hållbart företag, som kan välkomna förändringar och stå starkt under många år framöver. Gör Hållbarhetschecken – snabbtestet och ta reda på var ert företag befinner sig på hållbarhetsresan.

Vår expertis inom

Klimattjänster

Det ställs nya och ökade förväntningar på hur företag ska ta ansvar och arbeta för att minska sin klimatpåverkan. Ett sätt att möta de nya kraven är att mäta och redovisa sin klimatpåverkan. Det ger er en överblick av verksamhetens klimatpåverkan och är ett bra underlag för att kunna driva förändring, sätta mål och arbeta för att minska den negativa påverkan.

Hållbarhetsredovisning

Trycket på hållbarhetsredovisning har ökat och fler bolag väljer att integrera sitt hållbarhetsarbete i samband med sina årsredovisningar. Vi hjälper dig att integrera hållbarhet i alla delar av verksamheten.

Rådgivning strategisk hållbarhet

För att företagets eller organisationens hållbarhetsambitioner ska kunna förverkligas behövs en strategi som är väl integrerad med kärnverksamheten. Därför erbjuder vi löpande rådgivning kring strategiskt hållbarhetsarbete, där vi gemensamt ser till att ord blir handling.

Sustainable Finance

Det långsiktiga aktieägarvärdet kan i dag kopplas till strategi och risk i hållbarhetsfrågor, det vill säga frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och företagsstyrning. Våra experter kan stötta ditt företag.

Hållbar leverantörskedja

Att ha kontroll över sin leverantörskedja är en stor utmaning för dagens företag, som präglas av globalisering, digitalisering och ett högre krav på hållbarhet. Med Grant Thorntons hjälp kan du upprätta en hållbar leverantörskedja.

In it to win it logga

Ansvarstagande företag är framtidens företag

Vår kunskapshubb In it to win it inspirerar och hjälper dig som företagare till handling. Med större kunskap kommer större möjligheter att skapa en bättre framtid med högre lönsamhet. Dina utsikter att göra smarta investeringar ökar och din förmåga att göra skillnad växer. De bästa visionerna, strategierna och satsningarna kommer att vinna. Se till att du är en del av den utvecklingen.

Så blir du In it to win it

Pernilla Zetterström Varverud
Ansvarig för hållbarhetstjänster
Pernilla Zetterström Varverud
Besök Pernillas profilsida
Pernilla Zetterström Varverud
Ansvarig för hållbarhetstjänster
Pernilla Zetterström Varverud

De senaste nyheterna inom rådgivning

Se fler nyheter