Identifiera, värdera och hantera dina risker

God internkontroll förutsätter en fungerande riskhantering. Många gånger har bolag svårt att få till en praktisk hantering som fungerar i det dagliga arbetet. Ett vanligt misstag är att man identifierar för många risker och missar att ta tag i de som är mer komplexa och svårfångade. Våra specialister har lång erfarenhet av praktisk riskhantering.

Grant Thorntons avdelning för riskhantering kan genomföra en riskworkshop med ledningsgruppen. Då vi går igenom verksamhetens huvudrisker inom ett utvalt område t ex:

  • varumärkesskada,
  • muta/korruption,
  • IT-säkerhet,
  • CSR/hållbarhet.

Vi tar fram rekommendationer till åtgärder och förbättringar för att säkerställa en tillfredsställande riskhantering.

Vi kan även bistå i förbättring och analys av riskhantering och regelefterlevnad inom den finansiella sektorn. Vi har stor kompetens inom bland annat operativa risker, kreditrisker, likviditetsrisker och marknadsrisker. Kontakta oss för att veta mer.

Johan Sarasalo
Rådgivare inom riskhantering
Johan Sarasalo

De senaste nyheterna inom rådgivning

Se fler nyheter