Säkerställ bra och relevanta styrdokument och efterlevnad av gällande regelverk

I slutet av 1990-talet började det allt oftare talas om ordet "compliance" i Sverige. Idag är begreppet utbrett och aldrig tidigare har företag och organisationer omfattats av så långtgående krav från myndigheter som de gör idag. För de verksamheter som står under tillsyn är kraven ännu mer omfattande och förändringar i regelverken sker ständigt. Att hålla sig ájour med nya och uppdaterade regelverk ställer höga krav då det både är ett tidskrävande och ofta komplext arbete.

Grant Thorntons team för Compliance kan hjälpa er att granska styrdokument och interna regelverk samt att utveckla och förbättra dessa vid behov. Vi kan även tolka nya regelverk och omsätta dessa praktiskt till fungerande rutiner och processer anpassade till ditt företag. Kontakta oss för att veta mer!

Björn Persson
Ansvarig för compliance
Björn Persson