Nyhet

Snart dags för närings­livet att visa korten: ”En enorm omställning”

Helena Mueller
Med:
insight featured image
Omvälvande, utmanande – och många möjligheter. När hållbarheten ska redovisas i jämförbara siffror kommer marknaden att förändras. "Vi står inför en enorm omställning av hela näringslivet", säger Helena Mueller, ansvarig för hållbarhetsrådgivning på Grant Thornton.

Miljötänk har börjat ta allt mer plats i företagen, många miljarder har strömmat till gröna investeringar och fonder de senaste åren, och en rad spännande unga bolag med hållbara affärsmodeller har tittat fram i olika branscher.

Nu är det dags för företagen att ta ytterligare ett stort, grönt och hållbart kliv.

Helena Mueller
Helena Mueller , Director BRS Sustainable Business
Det är en jättespännande tid, och nu är det dags att börja agera. Det som händer nu är kanske den största förändringen vi kommer att se i näringslivet under vår livstid.

EU:s nya direktiv om företagens hållbarhetsrapportering CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) syftar till att förbättra och standardisera företagens rapportering om hållbarhet. De nya nyckeltalen, som fokuserar på klimat och miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning, får snart samma dignitet som de finansiella nyckeltalen.

Skär igenom allt

Helena Mueller är ansvarig för hållbarhetsrådgivning på Grant Thornton. Hon betonar vikten av att företagsledare nu måste öppna upp sig för en helt ny typ av kunskap. Det handlar inte bara om att rapportera stora mängder data, utan att förstå och kommunicera hur hållbarhetsfrågor påverkar och kan skapa värde för företaget.

– Det här skär igenom allt. Oavsett om du är vd, ekonomichef, HR-chef eller inköpsansvarig så är det något man måste ta sig igenom, och det är klokt att börja i tid, säger Helena Mueller.

– Det är komplext till en början men det finns bra strukturer man kan jobba efter, och det finns hjälp att få från de som redan besitter mycket kunskap och som lärt sig fallgroparna.

Så kan nya reglerna hjälpa dig att förbättra affärsmodellen
Så kan nya reglerna hjälpa dig att förbättra affärs­modellen
Läs denna artikel

Utmaningarna med att implementera CSRD är många men det finns också stora fördelar, poängterar Helena Mueller, och säger vidare att en strukturerad process för hållbarhetsrapportering kan leda till bättre beslutsfattande och nya affärsmöjligheter.

– Det kan även stärka företagets varumärke och relationer med investerare, finansiärer, kunder och andra intressenter. Även om man inte träffas direkt av lagkraven så kan man påverkas på andra håll i värdekedjan, till exempel som underleverantör. Därför kan det vara viktigt för många bolag att tänka till nu, inte bara för de största företagen.

– Många delar i CSRD är tvingande. Direktivet ger en struktur att luta sig emot och utifrån den kan företag kommunicera och hjälpa sina medarbetare och kunder att förstå hur man hanterar risker och möjligheter och framförallt hur man skapar värde.

Central analys

För att komma igång måste företagen genomföra en så kallad dubbel väsentlighetsanalys, vilket innebär att man inte bara bedömer hur företaget påverkar människa och miljö, utan även hur hållbarhetsfrågor kan påverka företagets ekonomiska ställning.

– Den dubbla väsentlighetsanalysen är absolut central för att ett företag ska förstå vilka aspekter inom klimat/miljö, socialt ansvar och styrningsfrågor som är väsentliga för bolaget att målsätta och kontinuerligt arbeta med. Det som nu introduceras i och med den dubbla väsentlighetsanalysen är att företag behöver både berätta hur det påverkar sin omvärld, men också hur omvärlden sätter ramarna för vad som är möjligt för företaget att uppnå. Den finansiella påverkan ska redovisas på kort-, medel- och lång sikt.

Framtidens nyckeltal – därför är de avgörande för ditt företag
Läs även
Framtidens nyckeltal – därför är de avgörande för ditt företag
Läs denna artikel

Helena Mueller konstaterar att lagstiftaren nu använder verktygen årsredovisning och hållbarhetsredovisning för att binda styrelsen till handling genom den publika informationen.

– Den stora förändringen med CSRD som helhet är ju inte rapporteringen och datainsamlingen i sig, utan det som händer när en styrelse och ledning har lämnat ut omfattande och detaljerad information publikt till marknaden. Information som i stora delar är lika mellan bolag, som ska införlivas i förvaltningsberättelsen och som dessutom ska granskas av tredje part. Den informationen kommer ju att få stor betydelse också för ledare och medarbetare på bolagen och successivt leda till att kraven inom dessa områden skruvas upp.

Stor omställning

Helena Mueller lyfter fram att det yttersta syftet med CSRD är att driva transformation, omställning och förflyttning i bolagen och av kapitalet.

– Investerare och andra intressenter kommer nu att mycket enklare kunna se vilket bolag som är bäst riggat för de framtida utmaningarna. Vilket bolag är bäst på att leverera tillväxt från hållbara lösningar? Vilket bolag är bäst på att minska sina koldioxidutsläpp och därmed sina kostnader? Vilka tar bäst hand om sin personal? Vilka är bäst på att se över sina materialflöden och minska sitt beroende av ändliga resurser?

Klimatnyckeltal kan komma att styra kapital och aktiekurser
Läs även
Klimatnyckeltal kan komma att styra kapital och aktiekurser
Läs denna artikel

– Samverkan kommer att bli viktigare, både internt mellan olika avdelningar på företaget men också på andra håll i värdekedjan med kunder, leverantörer och kanske även med kollegor i branschen. Samarbeten kommer att krävas för att leverera data, driva innovation och hitta nya sätt att leda och driva framtidens affärer.

Vår expertis inom: Hållbarhetsrapportering & CSRD
Tjänster
Vår expertis inom: Hållbarhets­rapportering & CSRD
Jag vill veta mer