Karin Björk Hållbarhetsrådgivare Malmö 040-665 6939