Tillsammans med kunder, medarbetare och samhälle

Näringslivet har en viktig roll att fylla för tillväxt och hållbar utveckling. Inte minst behöver entreprenörsföretagen få rätt förutsättningar. På Grant Thornton är det just här vi lägger vårt fokus – att stötta entreprenörer på deras tillväxtresor. Genom revision och skräddarsydd rådgivning kan vi öka såväl förändringstakten som omställningen. Kunderna förväntar sig ett stort mått av lyhördhet och är i behov av specialister från olika kompetensområden. En bra kundupplevelse kräver att vi är proaktiva rådgivare. Det är därför en styrka både att vi finns representerade globalt och att vi tagit ett strategiskt beslut att vara en fullservicebyrå, där kunderna kan luta sig mot oss oavsett om det rör sig om revision, rådgivning, skatt eller ekonomitjänster.

Vi rapporterar årligen resultatet av vårt arbete och hur vi arbetar för att nå vår vision. Vi presenterar vår hållbarhetsinformation integrerat i vår årsredovisning för att tydliggöra det värde vi skapar tillsammans med våra kunder och ge en helhetsbild av vår interaktion med omvärlden.