Tips och råd

Ny undersökning: ”Företagen har hopp om återgång”

Anna Johnson
Med:
insight featured image
Den ekonomiska osäkerheten i världen gör att optimismen hos medelstora företag har sjunkit inför 2023. Men sex av tio beslutsfattare ser ändå ljust på ekonomin. Optimismen just nu ligger, trots osäkerheten, över det historiska genomsnittet. Något som indikerar att företagen har hopp om återgång till normalitet inom en snar framtid. Detta enligt en ny global undersökning från Grant Thornton. Ta del av vår sammanfattning och få tips och råd för att rusta ditt företag.

Två gånger per år kartlägger Grant Thornton International midmarket, det vill säga företag med 50-500 anställda. 5 000 beslutsfattare i 28 länder (varav 150 i Sverige) har svarat på frågor under perioden oktober-december 2022. Även om den globala optimismen hos företagen minskat något jämfört med förra året, så ser merparten alltså ändå ljust på framtiden. Men de svenska företagen avviker. För ett år sedan var tre av fyra företag i Sverige optimistiska kring Sveriges ekonomi inför det kommande året. Av de som deltagit i kartläggningen i år är det bara 13 procent.

Anna Johnson
Anna Johnson , Tidigare Vd
Vi ska komma ihåg att detta är en ögonblicksbild från senhösten där börserna gick ner, inflationen upp och oron inför vinterns elpriser var som störst. Många företag vi möter nu efter årsskiftet är ändå mer positiva både till ekonomin som helhet och utsikterna för det egna företaget.

Kompetensbristen fortfarande ett hinder

Vad är det då som oroar företagen inför 2023? Förutom den generella ekonomiska osäkerheten uppger 60 procent av företagen globalt att energikostnaderna är ett hinder för tillväxt. Nästan lika många (57 procent) anger bristen på kvalificerad arbetskraft och ökade lönekostnader (55 procent) som hinder. Samtidigt anger åtta av tio att de tänker höja lönerna den närmaste 24-månadersperioden, men bara en fjärdedel anser sig ha ekonomiska förutsättningar för en reell lönehöjning.

– Före pandemin var det bara 29 procent som oroade sig för energikostnader, medan kompetensbristen har varit ett tillväxthinder under flera år nu. Vi ser att många företag, inom olika branscher, sätter stort fokus på sina medarbetare och på att rekrytera nya, säger Anna Johnson och fortsätter:

– Olika typer av incitamentsprogram är till exempel ett sätt att locka medarbetare. Samtidigt märker vi också i vår rådgivning att de företag som mäter och följer icke finansiella nyckeltal, t ex personalomsättning och medarbetarnöjdhet har ett försprång. Snart kommer också nya lagkrav på rapportering och granskning av nyckeltal som dessa, den 1 jan 2024 träder CSRD i kraft för bolag med mer än 500 anställda.

Tips och råd

Om det är något som företag lärt sig under de senaste åren så är det att anpassa sig till ständig förändring i omvärlden. De företag som har koll på sina processer och sin riskhantering kommer ligga steget före. Det finns flera sätt att rusta ditt företag, bland annat genom att stärka likviditeten och mäta rätt nyckeltal. Här har vi samlat några matnyttiga artiklar med guider och tips och råd:

Experterna spanar– så blir du redo för 2023
Experterna spanar– så blir du redo för 2023
Läs denna artikel
Mid-market – hög tid att rusta företaget för ökad inflation
Mid-market – hög tid att rusta företaget för ökad inflation
Läs denna artikel
10 tips för stärkt likviditet
10 tips för stärkt likviditet
Läs denna artikel
CSRD börjar gälla vid årsskiftet – så påverkas ditt bolag
CSRD börjar gälla vid årsskiftet – så påverkas ditt bolag
Läs denna artikel

Vill du veta mer?

Ta gärna del av resultatet av Grant Thorntons internationella undersökning i sin helhet.

Vår expertis inom: Våra tjänster
Tjänster
Vår expertis inom: Våra tjänster
Jag vill veta mer