Tips och råd

10 tips för stärkt likviditet

Annelie Nilsson
Med:
insight featured image
Ökad inflation, höjda räntor och rekordhöga elpriser. Många företag står nu inför tuffare ekonomiska tider. En sak som kan vara avgörande för företagets fortsatta drift är att säkerställa att man har en god likviditet. Grant Thorntons expert Annelie Nilsson delar tio tips som kan göra skillnad.
Summering av tips för ökad likviditet

Det finns många åtgärder att ta till på kort och lång sikt, och mycket bottnar i att identifiera och hantera bolagets risker. Hur ska man då göra för att stärka likviditeten?

1. Snabbare betalt

Boka inbetalningar från kunder löpande och kontrollera din kundreskontra ofta. Det kan också vara en god idé att schemalägga din påminnelserutin. Företag som visar att man lägger vikt vid att få betalt i tid får också mer punktliga kunder. Ett förslag är att ta hjälp av tredje part eftersom det kan hjälpa företaget att förbättra sina kunders betalningsvilja. Kanske är det även möjligt att förkorta kundernas kredittid? Att gå från 30 dagar till 15 dagar kan göra stor skillnad.

2. Förläng kredittiden

Om du lyckas korta ner dina kunders kredittid, och samtidigt förlänger din egen kredittid hos dina leverantörer, kan du förbättra likviditeten avsevärt.

3. Börja fakturera oftare

Hur lång tid tar det egentligen från att ordern är lagd till att du fakturerar? Att digitalisera faktureringsprocessen ger vinster i både tidsbesparing och likviditet.

4. Optimera lagrets omsättningshastighet

Begreppet ”hyllvärmare” har säkert många hört. Faktum är att produkter som blir liggande på lagret utan att bli sålda kan bli mycket ansträngande för likviditeten. Dessutom är det en stor risk för lönsamheten. Företaget kan tvingas till att rea ut produkten eller i värsta fall inte få den såld alls. Att minimera produkters lagringstid och maximera lagrets omsättningshastighet är därför gynnsamt både för likviditeten och lönsamheten.

5. Sälj fakturor

Att sälja eller belåna dina kundfakturor är ett snabbt sätt att frigöra likviditet. Vid factoring köper ett finansbolag din kundfordran i utbyte mot en ersättning, oftast i form av en fast avgift och ränta.

Mid-market – hög tid att rusta företaget för ökad inflation
Mid-market – hög tid att rusta företaget för ökad inflation
Läs denna artikel

6. Leasa, hyr eller handla på avbetalning

Istället för att använda bolagets likviditet till tunga investeringar kan det vara värt att undersöka möjligheter till att exempelvis leasa eller hyra dyra anläggningstillgångar. Här bör man dock vara uppmärksam på den dyrare räntan som en sådan lösning innebär i nuläget.

7. Ansök om checkkredit

Att använda en checkkredit är ett bra sätt att möta fluktuationer i företagets likviditet. Det är ett kortsiktigt sätt att finansiera verksamheten och man betalar vanligtvis en fast årlig avgift för den beviljade krediten, samt en ränta när man väl utnyttjar krediten. Ett tips är att ansöka om checkkredit i tider när man visar på bra resultat och har god likviditet.

8. Justera preliminärskatten

Betalar ditt bolag rätt preliminärskatt? Får bolaget ofta tillbaka skatt när slutskattebeskedet kommer? Skatten baseras på historiska resultat och räknas även upp något från år till år. Om du vet att ditt företag kommer göra ett sämre resultat innevarande år finns det fördelar med att lämna in en preliminär självdeklaration till Skatteverket. Därmed går det att få preliminärskatten justerad.

9. Gör en likviditetsprognos

Genom att analysera verksamheten för det kommande året och titta på historiken kan du skapa en likviditetsprognos. Det gör det möjligt att förutse vilka månader som eventuellt skulle behöva åtgärder för att stärka likviditeten.

10. Håll koll tillsammans

Kom ihåg att i stort sett alla avdelningar kan påverka likviditeten – däribland företagsledning, HR, försäljning, inköp och kundservice.