Linda Karlsson Auktoriserad revisor och ansvarig för IBC Stockholm 08-563 070 29