hero banner
Linda Karlsson
Stockholm
Auktoriserad revisor

Linda Karlsson

Linda Karlsson är auktoriserad revisor samt specialiserad på internationella tjänster. Linda är dedikerad i att hjälpa bolag att hitta rätt typ av stöd och tjänst över landsgränser. Det kan handla om att hitta rätt rådgivare i andra länder, få till en smidig revisionsprocess som innefattar flera länder, hjälpa internationella koncerner etableras i Sverige och mycket mer. Genom Grant Thornton International har Linda en bred och snabb kontaktyta och god erfarenhet i att identifiera vilken typ av stöd just du behöver.

International Business Centre består av experter som stöttar bolag och entreprenörer med affärer på den internationella marknaden. Vi stöttar dig med tjänster som skatt, revision, redovisning och rådgivning tillsammans med våra kollegor i över 140 länder. Genom Grant Thornton International har vi ett väl etablerat kontaktnät av expertis, kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt ute i världen.

Linda Karlsson
Auktoriserad revisor
Linda Karlsson
Möt våra experter