Nyhet

Brexit: Ansök om dispens innan årsskiftet för bosatta i Storbritannien

Med:
insight featured image
Brexit kommer påverka hur Bolagsverket ser på bosättningskraven. Har ditt företag funktionärer som är bosatta i Storbritannien, t ex styrelseledamöter i företaget eller en vd för en filial, är det läge att agera innan årsskiftet. Minst hälften av styrelsen ska vara bosatt i EES. Vi reder ut vad som gäller.

Från och med den 1 januari 2021 kommer funktionärer i företag och filialer som är bosatta i Storbritannien anses vara bosatta utanför EES-området. Dessa företag och filialer kan då behöva ansöka om dispens från bosättningskravet eller göra nyval i styrelsen. Detta eftersom Bolagsverket kräver att minst hälften av antalet styrelseledamöter och minst hälften av antalet styrelsesuppleanter ska vara bosatta inom EES.

- Det är viktigt att se över bolagsstyrelser där det finns funktionärer som är bosatta i Storbritannien och helst ändra styrelsen för att uppfylla bosättningskraven innan årsskiftet. I de fall där man inte kan ändra styrelsen är det bra att ansöka om dispens redan nu då det är enklare, säger Linda Karlsson, auktoriserad revisor och ansvarig för IBC på Grant Thornton

Detsamma gäller för de filialer som har vd och vice vd från Storbritannien.

- Bolagsverket har tagit fram en tillfällig anmälan om dispens för detta, vilket gör det enklare att ansöka innan årsskiftet. Denna anmälan är som sagt tillfällig och kanske inte finns kvar efter årsskiftet, så vår uppmaning är att agera på detta nu, säger Patrik Andersson, ansvarig för Bolagstjänster på Grant Thornton.

Tänk på att en särskild delgivningsmottagare* ska utses om varken filialens vd eller vice vd är folkbokförda (bosatta) inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Den särskilda delgivningsmottagaren måste vara folkbokförd i Sverige. En särskild delgivningsmottagare har rätt att ta emot delgivning för företagets eller föreningens räkning, dvs ta emot en handling och bekräfta att du har gjort det från exempelvis tingsrätten eller Bolagsverket i samband med ett likvidationsföreläggande.

Kontakta din rådgivare eller revisor redan idag för att få hjälp med detta. Du kan också vända dig till Bolagstjänster.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.