hero banner
Patrik Andersson
Sundsvall, Östersund
Ansvarig för Bolagstjänster

Patrik Andersson

Patrik Andersson arbetar på Grant Thorntons avdelning för bolagstjänster. Patrik leder denna avdelning som bland annat hanterar byråns lagerbolag. Vi tar också fram handlingar till våra kunder när det gäller nybildning av bolag, ändringar såsom styrelseändringar inkluderat dispens från bosättningskrav, ändring av revisor, räkenskapsår, bolagsordningar, fusioner, emissioner/kapitalökningar, minskning av aktiekapital, frivilliga likvidationer och rådgivning kring funderingar som kan uppstå kring detta. Vår Bolagsavdelning har god kunskap om Bolagsverkets verksamhet och kan därför svara på många olika frågor som rör registreringshanteringen samt årsredovisningsfrågor.

Kontakta gärna Patrik även för eventuella frågor du har om revision, skatt, redovisning, lön eller rådgivning så ser han till att du hamnar i kontakt med rätt person inom Grant Thornton. Grant Thornton är en fullservicebyrå med ett flertal affärsområden med många specialister som ständigt arbetar i en tillsammansanda med kunden i fokus.

Connect
Patrik Andersson
Ansvarig för Bolagstjänster
Patrik Andersson
Möt våra experter