Patrik Andersson Ansvarig för Bolagstjänster Sundsvall 060-16 38 32