Patrik Andersson Ansvarig för Bolagstjänster Östersund 060-16 38 32