article banner
Tips och råd

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Endast tre av tio företag som har blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier har lyckats att bli det mer än en gång.

Färre än tio har lyckats bli det under alla fem år. Statistiken visar tydligt att det är en stor utmaning för företagare att lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt. Vi har diskuterat frågan med framgångsrika kunders ägare och företagsledare. En tydlig bild har då växt fram som visar att deras företag passerat olika nivåer i tillväxten och att det har krävts särskilda insatser för att ta sig mellan dessa.

Vi har också konstaterat att många företag "fastnar" när de når nivån 15-20 anställda. Det är då som det för första gången behöver vidtas åtgärder för att kunna fortsätta växa. Här får du tips och goda råd om vad de företag gjort som lyckats komma vidare i sin tillväxt.