article banner
Skattenyhet

Startpeng är momspliktig - Skatteverket ändrar nu uppfattning

Nu har Skatteverket slagit fast att moms inte ska redovisas på prispengar, men däremot på startpengar. De gör det i en kommentar till Högsta förvaltningsdomstolens mål om pris- och startpengar, som vi skrev om här. Den berörda domen handlade om hästkapplöpning, men detta kan naturligtvis även påverka andra sporter.

Domen slår fast att prispengar inte är momspliktiga medan startpengar är detMed anledning av domen anger Skatteverket att det tidigare ställningstagandet i frågan om startpengar inte längre ska tillämpas. Det innebär att moms inte ska redovisas på prispengar men däremot på startpengar.

Skatteverket anser att det fortsatt ska bedömas om det föreligger förfarandemissbruk och en sådan bedömning ska enligt Skatteverket göras i varje enskilt fall. Bedömningen ska enligt Skatteverket grundas på om transaktionerna medför en oberättigad skattefördel.  

Skatterådgivare
Karolina Andersson

Så här kommenterar våra experter domen:  
Det framgår av Högsta förvaltningsdomstolens mål att startpengar anses utgöra ersättning för en tillhandahållen tjänst vilket innebär att startpengar ska redovisas som momspliktiga intäkter. En bedömning av startpengens momspliktiga natur i varje enskilt fall är därmed inte längre aktuell, vilket tidigare förordades av Skatteverket. 

Trots att Skatteverket inte längre tillämpar sitt ställningstagande kan principen om förfarandemissbruk vara fortsatt aktuell vid utbetalning av startpeng till samtliga tävlingsdeltagare. Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde inte frågan huruvida en sådan utbetalning till samtliga tävlingsdeltagare kan utgöra förfarandemissbruk. Det går därmed inte att utesluta att en domstol i framtiden kan komma att bedöma utbetalning av startpeng till samtliga tävlingsdeltagande som förfarandemissbruk. 


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev