Från och med 19 oktober gäller Förordningen om omställningsstöd även för maj–juli 2020. Stödet bygger på samma förutsättningar som omställningsstödet mars–april med vissa anpassningar. Det nya omställningsstödet är uppdelat på två stödperioder: maj och juni–juli 2020.
Snabblänkar

Särskilda krav för berättigande till omställningsstöd maj-juli

  • Omsättningstappet för maj ska vara minst 40 % jämfört med motsvarande period 2019.
  • Omsättningstappet för perioden juni-juli ska vara minst 50 % jämfört med motsvarande perioder 2019.
  • Företaget får inte under perioden april 2020 – juni 2021 verkställa ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, och ett sådant beslut om värdeöverföring får inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period.

För stödperioden juni-juli finns det även andra begränsningar. Stöd får inte lämnas till företag med verksamhet inom jordbruksproduktion eller fiskeri- och vattenbrukssektorn. Om sökt stöd överstiger 1 miljon kronor kan också extra uppgifter om verksamhetsområde och region behövas.

Ansökan om omställningsstöd maj-juli

Ansökan görs hos Skatteverket från 20 oktober till 30 november 2020. Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja omställningsstöd inte fattas efter den:

  • 31 december 2020, såvitt gäller omställningsstöd för stödperioden juni och juli 2020,
  • 30 juni 2021, såvitt gäller omställningsstöd för stödperioden maj 2020.

Belopp omställningsstöd maj-juli

Maxbeloppet är 75 miljoner kronor för stöd i maj och 8 miljoner kronor för stödperioden juni-juli per företag eller koncern.

Revision av omställningsstöd maj-juli

För ansökan om stöd som uppgår till 100 000 kronor eller mer behövs yttrande från revisorn. För företag som ansöker om stöd för majperioden och ansökt belopp uppgår till minst 600 000 kronor ska revisorn i stället för yttrande lämna ett bestyrkande med rimlig säkerhet. Detta gäller inte för ansökan om omställningsstöd för perioden juni–juli, för denna period avger revisorn enbart yttrande oavsett ansökt belopp.

Läs även vår tidigare artikel Omställningsstödet förlängs – vad innebär det?.

 

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.