article banner
Nyhet

Tillsammans med kunder, medarbetare och samhälle

Anna Johnson Anna Johnson

Tillsammans med kunder, medarbetare och samhälle Under året har vi ökat både tillväxt och investeringar, implementerat en ny affärsplan och alla 1200 medarbetare har spenderat tre dagar på kick-off bland fjäll, kajaker och lägereldar i Orsa. Flera händelser i omvärlden har visat på vikten av prioriteringarna i vår affärsplan och vårt långsiktiga arbete gällande oberoende, antikorruption och penningtvätt. Vi har också ett stärkt fokus på hållbarhet både internt och i rådgivningen till våra kunder.

Tillsammans med kunderna i en snabbt föränderlig omvärld
Omvärlden förändras i snabb takt och det är viktigare än någonsin att inte bara vara uppdaterad på vad som sker utan även på vad som kommer att ske. Vi ska vara den bästa partnern för snabbväxande entreprenörsbolag, oavsett bransch. Kunderna förväntar sig ett stort mått av lyhördhet och är i behov av specialister från olika kompetensområden.

En bra kundupplevelse kräver att vi är proaktiva rådgivare. Det är därför en styrka både att vi finns representerade globalt och att vi tagit ett strategiskt beslut att vara en fullservicebyrå, där kunderna kan luta sig mot oss oavsett om det rör sig om revision, rådgivning, skatt eller ekonomitjänster.

Kunderna gillar oss
Vårt hårda arbete för att höja kundupplevelsen har givit resultat. Årets stora kundnöjdhetsundersökning (SKI, Svenskt Kvalitetsindex) visar att vi har den största ökningen i branschen! Grant Thornton slår branschindex och har nu tredje högst kundnöjdhet i branschen. Vi fortsätter vårt arbete med att vara personliga, inspirerande och proaktiva så att vi ännu bättre kan leva upp till kundernas förväntningar inom kvalitet, service och samhällsansvar.

Revisionens roll i samhället allt viktigare
Det är revisionens mål att i rimlig grad upptäcka felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel som när de upptäcks påtalas och rättas. Revisionen blir på så sätt en kvalitetsmärkning för enskilda bolag men bidrar också till förtroendet i samhället i stort. Grant Thornton har länge arbetat aktivt och kontinuerligt med frågan om penningtvätt och värdet av detta har aktualiserats i år. Vi har nu satt ett ännu större tryck på arbetet med att upptäcka och undvika penningtvätt.

Hållbarhet som självklar del av affären
Förutom att vi själva arbetar medvetet och integrerat med hållbarhet så bidrar vi med vår rådgivning och kompetens även till långsiktigt hållbara bolag bland våra kunder. Det handlar om allt ifrån den viktiga roll som revisionen spelar, till att kunna ge våra kunder framtidsinriktad rådgivning. Det handlar inte sällan om att bidra med strategier, branschspecifik kunskap eller identifiera risker som skapar en långsiktigt hållbar affär för våra kunder. På så sätt bidrar vi till ett välmående näringsliv även på sikt.

Vi gör det tillsammans
Förutsättningen för att kunna leverera den bästa kundupplevelsen är att vi har engagerade och kunniga medarbetare som vill arbeta och utvecklas hos Grant Thornton. I år tog vi ytterligare ett steg i arbetet för ett hållbart arbetsliv genom att under årets kick off – Get Together - tillsammans bege oss ut i vildmarken i Orsa. Vi arrangerade workshops i naturen för samtliga 1200 medarbetare.

Den stora releasen för vår affärsplan blev med andra ord bland berg och kajaker i stället för genom power points i konferensrum. Ett grepp som uppskattades av juryn i Gyllene Hjulet, eventbranschens årliga tävling, som korade kick-offen till årets bästa interna event.

Vad betyder tillsammans?
Tillsammans är att bygga team där deltagarna känner en trygghet. Kunder och omvärld kräver specifika färdigheter och en stor bredd och det är genom att arbeta tillsammans i teamen som vi kan bidra med detta. Olika perspektiv bidrar till bättre resultat. Det är också ett av skälen att vi arbetar så hårt med jämställdhet, där vi idag ligger i branschens absoluta framkant med siktet inställt på jämställd partnerkrets år 2021. Våra kunder förväntar sig en bredd av kompetens och en balans i mångfaldsfrågor. Genom att jobba strategiskt och operativt med de här frågorna blir vi starkare tillsammans.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev