article banner
Litteratur

Styrelsearbete i ideella organisationer

Styreösearbete i ideella organisationer

Styrelsearbete i ideella organisationer
Styrelsearbete i ideella organisationer är en praktisk guide för styrelsearbete inom den ideella sektorn. Teoretiska avsnitt varvas med handfasta råd och exempel från verkligheten, där företrädare berättar om olika utmaningar deras organisation mött och hanterat. Boken är skriven av Maria Albanson, Roland Dansell, Satish Sen och Eva Törning.

Beställning
Vi säljer nu Grant Thorntons specialupplaga av boken till kostnaden 300 kronor inkl. moms.

Skicka ett e-mail till christine.westerberg@se.gt.com, där du anger din leveransadress, dit vi skickar boken samt fakturan. Betalningsvillkor är 15 dagar från fakturadatum.