article banner
Case

"Vi kan ICA"

På Grant Thornton hjälper vi ett flertal ICA-handlare att göra varje dag lite enklare. Genom att kombinera våra ekonomiservicetjänster med affärsrådgivning stöttar vi ICA-handlarna på deras tillväxtresa.

Grant Thorntons branschgrupp Livsmedel samlar personer som genom sin roll, sina erfarenheter och sitt nätverk framgångsrikt kan stötta företagare inom dagligvaruhandeln. Vi jobbar till exempel med ICA-handlare som äger och driver sina egna butiker. Det är ett uppskattat arbete som bygger på ett helhetstänk där vi kopplar ihop löpande ekonomiservice med skattefrågor, rådgivning och revision.

Bild: Grant Thornton kan ICAUnderlättar vardagen
Gemensamt för alla ICA-handlare är att de använder våra digitala tjänster för budget, rapportering, bokföring och fakturering. Vi stöttar också med bokslut, årsredovisningar, deklarationer och lönehantering. Vi hjälper också flera ICA-handlare till ett effektivt styrelsearbete och har utfört värderingar och förhandlingar vid försäljning av butik.

- Vi har i princip daglig kontakt med handlaren själv eller någon medarbetare, via mail eller telefon. Fysiskt träffas vi ett par gånger per år i samband med avstämningar, budgetarbete, bokslut och styrelsearbete, säger Lars-Eric Sundström.

Nyckeln till att handlarna uppskattar Grant Thorntons arbetsätt är kombinationen av löpande ekonomitjänster och rådgivning. Det beslutsstöd som tas fram av ekonomiservice, tar våra rådgivare sedan vidare och tolkar, analyserar och sätter in i sitt sammanhang för att handlaren ska kunna ta rätt strategiska beslut.

- Vi har ett arbetssätt som passar ICA-handlare, och vi anpassar vår affärsrådgivning efter dem. Genom vår långa erfarenhet av branschen kan vi stötta handlarna med handfasta råd och underlag som utvecklar deras verksamhet. Man kan säga att vi kan ICA, säger Lars-Eric Sundström.