Branschnyhet

Polarbröd investerar i Paradiset – en hållbarhetssatsning

Markus Håkansson Markus Håkansson

Paradiset avslutade nyligen en crowdfundingkampanj där bolaget fick in över 21 miljoner från totalt 5000 investerare. En av dem var Polarbröd med en investering på 500 000 kronor. Här berättar Karin Bodin, vd för Polarbrödsgruppen, om bakgrunden till investeringen.

Varför väljer Polarbröd att investera i Paradiset?
Det är Polarbrödsgruppen, Polarbröds moderbolag, som gått in med en mindre investering. Vi arbetar med affärsutveckling i moderbolaget och tycker att Paradiset är en intressant uppstickare i dagligvarubranschen.

Ni har som mål att "vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart företag år 2022", hur ska denna investering hjälpa er med det?
Vi försöker ställa om verksamheten i koncernen och för Polarbröds del gäller det att gå från fossilbaserade till fossilfria transporter, biobaserade förpackningsmaterial och hållbart producerade råvaror samt vara självförsörjande på förnybar energi.

De sociala aspekterna håller vi just på att formulera. Det handlar om välmående medarbetare, jämställdhet, respekt och trygghet. Dessa aspekter kan även föras över i ett bredare perspektiv på företaget som samhällsaktör.

De ekonomiska aspekterna är grunden för affärsdrivande verksamhet. Om vi inte tjänar pengar kan vår verksamhet inte fortsätta. Här kommer Paradiset in. Vi är intresserade av att lära oss mer om hur man kan kommunicera hållbarhetsarbete i butik, se om dessa lärdomar kan hjälpa oss att få våra hållbarhetssatsningar att bli mer relevanta för våra konsumenter.

Har ni några tips till andra företag som vill göra som ni? Hur ska man välja vad man investerar i?
Vi tittar på tre kriterier; hur framtidsanpassat ett företag är (alltså kommer marknaden att finnas kvar, har man koll på sina svaga sidor och möjlighet att ställa om det som behövs för att bli hållbara) om det finns synergier och om vi tror att vi kan skala upp/tjäna pengar på affären.