article banner
Branschnyhet

God tillväxt i livsmedelsbranschen

Det sjuder av aktivitet i livsmedelsbranschen. En stark tillväxt och tydliga marknadstrender har skapat ett starkt klimat för förvärv i branschen. Grant Thornton har kartlagt industrin ur ett transaktionsperspektiv.

Den svenska livsmedelsindustrin är bred, med allt från små lokala producenter till globala jättar. Många av bolagen i livsmedelsbranschen har haft en positiv omsättningsutveckling de senaste åren och under 2017 uppvisade branschen en omsättningstillväxt på cirka 4 procent i Sverige. Även om tillväxttakten är högre bland små och medelstora bolag kommer den största delen av tillväxten i absoluta tal främst från större bolag, vilka har en högre EBITDA-marginal. I Grant Thorntons rapport har branschen delats in underkategorierna Partihandel samt Livsmedelsframställning. Baserat på denna indelning har därefter en jämförelse av ett antal nyckeltal genomförts.

Starka trender
Med digitaliseringens möjligheter och en stark hälsotrend, där personlig hälsa och hållbarhet är centrala begrepp, har det på kort tid skapats nya konsumtionsmönster hos konsumenterna, vilket banat väg för nya aktörer i spännande nischer. De starka trenderna har lagt grunden till ett gynnsamt klimat för företagstransaktioner, vilket visas tydligt i Grant Thorntons kartläggning av branschens affärer på den nordiska marknaden under de senaste fem åren.

I rapporten har 225 genomförda transaktioner identifierats under de senaste fem åren i Norden, flest i Danmark och ungefär en fjärdedel i Sverige. Påfallande många företagsförvärv i Sverige har skett inom grossistledet.

Den genomsnittliga EBITDA-marginalen bland de förvärvade bolagen i Norden uppgick till 9 procent, klart högre än Sveriges branschsnitt på 4 procent, något som kan tolkas som att de förvärvade bolagen presterar bättre än branschen generellt, sett till lönsamhet. Bland förvärvarna återfinns såväl inhemska branschaktörer som globala jättar och finansiella aktörer.

Key findings

  • Flertalet trender har påverkat förvärvsaktiviteten i branschen, t.ex. digitaliseringens möjligheter, intresset för hälsa och hållbarhet samt ett ökat intresse för aktörer i grossistledet.
  • Hög transaktionsaktivitet i Norden och genomsnittlig EBITDA-marginal bland förvärvade bolag uppgick till 9 procent – medan genomsnittet i branschen uppgick till 4 procent.
  • Omsättningstillväxten i den svenska livsmedelsbranschen under 2017 uppgick till 4 procent.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev