article banner
Branschnyhet

Fem tips för att förebygga oegentligheter

Finansiella och icke-finansiella oegentligheter kan vara förödande för en ideell organisations rykte, varumärke och förtroende. En oegentlighet kan innebära både finansiella och etiska ovälkomna beteenden så som penningtvätt, mutor, korruption, sexuella trakasserier och andra kränkningar av mänskliga rättigheter.

Dessa risker kan vara svåra att identifiera, framförallt när de äger rum i ett annat land, genom en tredje part eller hos en leverantör.

Genom en kontrollmiljö och ett etiskt ledarskap kan din organisation förebygga oönskat agerande, med betoning på följande aktiviteter:

  1. Gör en riskanalys minst en gång om året som inkluderar både finansiella, sociala och miljömässiga risker

  2. Ta fram en kod för era etiska riktlinjer

  3. Ta fram en krishanteringsplan om något skulle inträffa

  4. Prata om era värderingar och dilemman som kan dyka upp i er verksamhets vardag

  5. Säkerställ att ni har ett fungerande system för visselblåsning

Har du frågor? Kontakta gärna våra rådgivare.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev