”Det är tryggt med en kvalitetsstämpel på vår årsredovisning”

Så tar Web Manuals hjälp av sin revisor

Hållbarhet Grant Thornton gör integrerad årsredovisning Så bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling

Oberoende granskning som skapar trygghet och reducerar risker

Vi hjälper dig med din revision. Grant Thornton har lång erfarenhet av ägarledda företag, nationella och internationella storföretag, offentlig verksamhet och ideella organisationer. Med vår kompetens kan du minimera riskerna, vara trygg i dina affärsbeslut och fokusera på kärnverksamheten.

Grunden i revisorns arbete är att genomföra en oberoende granskning av ditt företags verksamhet. Det skapar trygghet inom företaget och trovärdighet gentemot dina externa intressenter, så som kunder, kreditgivare, investerare, leverantörer och myndigheter.

Regelverken inom revisionsområdet påverkar alla typer av verksamheter. Genom att förutse vad som kan gå fel, införa effektiva kontroller och minimera riskerna är det möjligt att slippa oönskade överraskningar. Våra revisorer har djupgående kunskap om marknadens förändringar och gällande regler och arbetar kontinuerligt med att granska våra kunders verksamhet och kontroller.