hero banner
Joachim Gustafsson
Göteborg
Skatterådgivare

Joachim Gustafsson

Joachim Gustafsson arbetar som skattejurist på Grant Thornton i Göteborg och jobbar huvudsakligen med internationell beskattning inom såväl företag- och individbeskattning. Joachim är specialist på frågor inom bland annat: fast driftställe, personalförflyttningar och gränsöverskridande verksamhet. Joachim arbetar även till viss del med ägarledda frågor av både svensk och internationell karaktär.

Kontakta gärna Joachim för att höra mer vad han tillsammans med sitt team kan hjälpa din verksamhet med!

Tjänster
Connect
Möt våra experter