Vi är experter på oberoende värderingar och har stor erfarenhet av tvister.

I komplexa processer tenderar insatserna idag att bli allt högre och högre. Nu mer än någonsin tidigare är insiktsfulla analyser, pedagogiska rapporter och presentationer en avgörande faktor för goda utfall i tvister. Grant Thorntons erfarna experter erbjuder finansiell och ekonomisk analys som bidrar till att lösa tvister på ett effektivt sätt.

Vi hanterar komplexa värderingsfrågor och skadeberäkningar för en mängd olika kunder i många olika branscher. Från mindre hyrestvister till omfattande komplicerade kommersiella tvister. Vi erbjuder pedagogiska, skriftliga inlagor och muntliga vittnesmål utifrån lång erfarenhet som expertvittne i rättegångar.

Några exempel på genomförda uppdrag är tvister i enlighet med jordabalken (hyresgästtvister), försäkringsskador/utredningar, affärstvister - skadestånd / kvantifiering av utebliven vinst. Vi har också erfarenhet av ekonomisk analys och modellering, utredningar kopplat till immateriella tillgångar - varumärken, affärshemligheter, patent, tvister efter genomförda förvärv, tvångsinlösenutredningar.

Inför varje uppdrag görs en genomgång med dig som klient för att skräddarsy vår insats och därmed maximera värdet av vår rådgivning.

Kontakta David