Från idé till handling med ett smart verktyg

Utveckla dina tankar och idéer och omsätt dem i praktisk handling genom att använda ett smart verktyg - Lean Business-plattformen. Plattformen fokuserar på de tre perspektiven äga, styra och leda. Att tänka på din affär utifrån dessa perspektiv skapar varaktig framgång. Genom att använda plattformen får du fokus på bland annat dessa frågeställningar:

  • Vad vill du som ägare? Varför gör du det du gör?
  • Vika resurser behöver du för att uppnå det du vill?
  • Vad är din affärsidé, och har du en affärsmodell som håller?
  • Var finns riskerna och var behöver du höja din förmåga?

Plattformen hjälper dig också att sätta mål och handlingar som får din plan att bli verklighet.

Senior affärsrådgivare Maths Anväg Kontakta Maths