Att driva ett företag innebär att hantera en mängd beslut och situationer

Som ägare ställs du inför utmaningar både i det dagliga operativa arbetet och i det långsiktiga strategiska. Belöningen för det hårda arbetet är när du får se ditt företag växa i storlek och värde. Våra rådgivare inom företagsanalys och verksamhetsutveckling kan stötta dig på vägen.

För att säkerställa att verksamheten utvecklas som det är tänkt krävs en samlad planering och uppföljning. Detta gäller inte minst om företagsledningen eller styrelsen består av flera personer.

För att du ska lyckas med ditt företags tillväxt stöttar vi dig i bland annat affärsplanearbetet, i ekonomistyrningsfrågor samt med verksamhetsanalyser, konkurrentanalyser och branschanalyser. På så sätt tillför vi metodik och beslutsunderlag för både de strategiska och operativa behoven, kontakta oss för att veta mer.

Rådgivare inom företagsanalys och verksamhetsutveckling
Maths Anväg
Maths Anväg
Rådgivare inom företagsanalys och verksamhetsutveckling
Maths Anväg