Tips och råd

Så kan du integrera hållbarhet i din verksamhet

insight featured image
Världen förändras snabbt. De företag som vill vara konkurrenskraftiga i framtiden måste satsa på innovation och hållbarhet. Men vad krävs för att lyckas med ett hållbart företagande och hur gör man för att integrera det på ett naturligt sätt i sin organisation? Grant Thorntons hållbarhetschef Linda Mannerby förklarar och ger tips.

Kraven på att företag ska agera hållbart ökar både från marknaden och lagstiftaren. För att lyckas nå nya marknader, få nya kunder, attrahera de mest talangfulla medarbetarna och hitta nya investerare krävs att hållbarhet blir en del av företagets långsiktiga vision och en naturlig del i verksamheten.

EU:s taxonomi - ett bra verktyg

En utgångspunkt för att få hållbarhet som en naturlig del i företaget är att ta fasta de standarder och verktyg som finns.

EU:s Taxonomi är ett sådant exempel. Det är första gången det finns en definition på vad som är miljömässigt hållbart inom olika branscher - och det nu även på EU-nivå. Taxonomin är ett mycket användbart och transparent verktyg att förhålla sig till. Även om Taxonomin enligt lagstiftaren bara omfattar företag med fler än 500 anställda berör det i praktiken alla företag som vill agera hållbart. Agerar du inte hållbart kommer du i längden inte att vara intressant för de större företagen, det ger ringar på vattnet för alla.

Regulatoriska krav är en bra utgångspunkt, men som företagare behöver du bli mer konkret.

- Ta ett steg tillbaka och fundera på var du vill vara om fem år. Säkerställ att du har rätt mission och vision idag för att kunna ställa om och vara där du vill vara om fem år, säger Linda Mannerby, hållbarhetschef på Grant Thornton.

Linda Mannerby, hållbarhetschef, Grant Thornton

Linda Mannerby, hållbarhetschef, Grant Thornton.

Är hållbarhet verkligen lönsamt?

Tillväxt och hållbarhet går hand i hand. I dag blomstrar branscher som gör en grön omställning. Här finns jobben och hit lockas de smartaste medarbetarna. Dessutom har hållbara företag lättare att få investeringar och de som verkligen vill göra något stort ur hållbarhetsperspektiv har stora möjligheter att få detta delfinansierat av staten, EU, Vinnova, eller Tillväxtverket.

- Att integrera hållbarhet handlar om att hitta drivkraften i affären och förstå sin positiva och negativa påverkan och var man kan göra skillnad. Det är också viktigt att väga in omvärldsperspektivet för att få en långsiktighet i sin verksamhet, säger Linda Mannerby.

Att våga kommunicera det lilla

En utmaning i hållbarhetsfrågor är att många företag inte tycker att de gör tillräckligt och därför inte vågar kommunicera vad de gör. Men det är viktigt att börja någonstans. Fokusera på som är mest relevant för samhället och för din kund. Berätta att du har börjat ta små steg, men att du ännu inte är klar.

- Det är en resa vi alla är på. Vi lär oss alla hela tiden. Om du inte har börjat än – börja nu och gräv där du står, säger Linda Mannerby.

Fem tips för en hållbar verksamhet

1. Börja förändringen där du gör störst skillnad. Var kan du minska din negativa påverkan och öka din positiva påverkan?
2. Gör en omvärldsanalys – vad kräver kunder, leverantörer, medarbetare?
3. Fokusera på det som är mest relevant för samhället och för din kund.
4. Detta är en resa vi alla är på – samarbete är viktigt.
5. Utveckla och innovera – vad behöver du utveckla för att förbli konkurrenskraftig?


Vill du veta mer?

I ett webbinarium om ”Hållbart företagande som ger resultat” från den 6 maj 2021 diskuterar Grant Thorntons hållbarhetsansvariga Linda Mannerby och Maral Myhr hållbarhetsfrågor med följande ledande experter inom området: Eva Karlsson VD, Houdini, Marie Baumgarts SEB, Mattias Goldmann Hållbarhetschef, Sweco, samt Maria Smith, Generalsekreterare på Axfoundation.

I detta webbinarium får du konkreta tips och en insyn i hur du kan arbeta framgångsrikt med hållbarhet i din verksamhet.

Kunskap är nyckeln till framgång

Få relevanta nyheter, inspirerande artiklar, tips & råd samt värdefulla webbinarier som bidrar till att ditt företag kan växa och utvecklas.