Tips och råd

6 tips på hur du förbereder en bolagsförsäljning

Marcus Åvall
Med:
insight featured image
Transaktionsmarknaden nådde nya rekordnivåer under 2021 och förutspås vara fortsatt stark under 2022. Går du också i försäljningstankar? Att vara väl förberedd är mycket viktigt. Grant Thorntons M&A-expert Marcus Åvall vet vad som krävs för en lyckad försäljning. Här är hans bästa tips.

Grant Thornton har för fjärde året i rad kartlagt den nordiska transaktionsmarknaden. Transaktionsrapporten som släpptes i slutet av februari visar att antalet transaktioner i Norden nådde nya rekordnivåer och ökade med 56 procent 2021. Totalt genomfördes 1 674 förvärv varav 623 i Sverige. De flesta transaktionerna sker inom mjukvarusektorn, byggsektorn och industrisektorn.

- Under första halvan av 2020 pausades många transaktioner på grund av pandemin, efter sommaren samma år fanns därmed ett uppdämt behov som skapade ett högt tryck i transaktionsmarknaden. Samtidigt steg värderingarna vilket sannolikt bidrog till att många bolagsägare initierade en försäljningsprocess. Även 2022 har börjat starkt, säger Marcus Åvall, rådgivare på vår .

I dagsläget ser Marcus Åvall ingen avmattning på transaktionsmarknaden. Intresset bland investerare att förvärva entreprenörsdrivna bolag är fortsatt mycket stort och han poängterar att det är bra att vara väl förberedd med tanke på omvärldens snabba förändringar.

- Vid historiska nedgångar i transaktionsmarknaden, senast pandemin, återhämtade sig transaktionsmarknaden relativt snabbt, men man vet inte hur händelserna i Ukraina, samt stigande räntor under 2022 kommer att påverka marknaden framöver. Förhoppningen är förstås att en eventuell påverkan inte blir långvarig, säger han.

Råd vid bolagsförsäljning

Till de entreprenörer som funderar på att sälja bolaget har Grant Thorntons expert några goda råd på vägen.

1. Var ute i god tid
Genom att vara ute i god tid har du möjlighet att säkerställa att bolaget är väl förberett inför en försäljning. Det handlar inte om att putsa ytan på bolaget, utan att på riktigt ha ordning både på affären, avtal och processer.

2. En väl underbyggd affärsplan
Ha en väl underbyggd affärsplan som på ett tydligt sätt visar bolagets framtida potential och vilka nyckeltal som driver lönsamhet. Visa även hur du prognostiserar tillväxten i framtiden och hur du ska nå denna tillväxt. Viktigt även att ha bra koll på den finansiella uppföljningen historiskt.

3. Säkra nyckelpersoner
Se över vilka som är nyckelpersoner i ditt bolag och hur du kan säkerställa att de stannar kvar efter en försäljning. Ha en plan för vad som händer om de slutar. Att det finns personer på plats som har rätt kompetens ger en trygghet för de nya ägarna.

4. ESG-frågor
Att ha koll på ESG (Environmental, Social & Corporate Governance) är i dag en hygienfaktor som allt oftare tas i beaktande vid bolagsutvärdering ESG-frågorna bör vara en integrerad del av den kontinuerliga utvecklingen av bolaget. Ta gärna hjälp av en expert om du inte vet hur du ska komma i gång med ditt hållbarhetsarbete.

5. Koll på leverantörskedjorna
Läget i omvärlden med pandemi och krig i Ukraina har påverkat leverantörskedjorna. Det har bidragit till en ökad efterfrågan på bolag som kan tillverka - eller har leverantörer - i Sverige. Säkerställ gärna att du inte är helt beroende av import samt ha en plan för vad som händer om du inte kan importera.

6. Ta hjälp av en rådgivare
Att sälja sitt bolag är en komplicerad process. Med rätt rådgivare ökar chanserna för att du hittar rätt köpare, denne säkerställer också att allt finns på plats inför en försäljning. Träffa gärna fler rådgivare så att du hittar någon du verkligen känner förtroende för och kommer bra överens med. Säkerställ att rådgivaren har gedigen erfarenhet, är kunnig och kan din bransch, samt har ett brett nätverk.